Ga naar content

Identiteitsbewijs gestolen/verloren

Het is erg vervelend om een rijbewijs, paspoort of identiteitskaart kwijt te raken. De procedure om het verlies te melden en een nieuw document aan te vragen verschilt per gemeente. Informeer bij uw gemeente welke procedure daar geldt.

Inhoudsopgave

Hoe doe ik aangifte van vermissing van een paspoort of identiteitskaart?

In Nederland
U kunt in principe bij elk politiebureau aangifte doen (*). Hiervoor hebt u wel uw paspoortnummer nodig, dat u zonodig kunt navragen bij de gemeente. Het kan zijn dat u in uw gemeente eerst een bewijs van vermissing moet halen voordat u aangifte kunt doen. De politie maakt in elk geval proces-verbaal op en dat hebt u weer nodig als u bij de gemeente een nieuw reisdocument opvraagt. In sommige gemeenten draait een proef, en is een proces-verbaal van de politie niet meer nodig. Informeer bij uw gemeente welke procedure daar geldt.

In het buitenland
Wordt uw Nederlandse paspoort of identiteitskaart in het buitenland gestolen of vermist, dan moet u in het land waar u op dat moment bent aangifte doen. Dit moet u ook in Nederland doen (*). In het buitenland laat u proces-verbaal door de politie opmaken en vult u in de ambassade/consulaat een verklaring van vermissing in. Die geeft u dan een nooddocument (laissez passer of noodpaspoort). Dit reisdocument is alleen geldig voor de verdere duur van de reis.

(*) in verband met wijzigingen in wet- en regelgeving kan het zijn dat u het verlies van uw identiteitspapieren niet bij de politie, maar bij uw gemeente moet melden. Kijk op de website van uw gemeente of dat in uw gemeente het geval is. 

Hoe doe ik aangifte van een gestolen paspoort of identiteitskaart?

In geval van diefstal raadt de politie altijd aan aangifte te doen. Wanneer uw rijbewijs, paspoort of identiteitskaart is gestolen, is het voor de aanvraag (*) van een nieuw document echter niet altijd meer nodig om aangifte te doen bij de politie. Kijk hiervoor op de site van uw gemeente. Verlangt uw gemeente wel een aangifte van de politie, maak dan direct een afspraak bij de politie via 0900-8844. De politie controleert tijdens de afspraak uw identiteit en er wordt een proces-verbaal opgesteld. Met dit proces-verbaal kunt u bij de gemeente een nieuw document aanvragen. Op het moment van uw aanvraag betaalt u het nieuwe document. Vijf werkdagen na uw aangifte kunt u in de regel het nieuwe rijbewijs, paspoort of identiteitskaart bij de gemeente ophalen. Neem bij het aanvragen en ophalen altijd uw andere identiteitsdocumenten mee.

Wat gebeurt er als mijn paspoort of identiteitskaart wordt teruggevonden?

Gestolen of zoekgeraakte reisdocumenten worden landelijk geregistreerd en mogen na registratie nooit meer worden gebruikt, ook niet als zij worden teruggevonden. Een paspoort of identiteitskaart is staatseigendom, dus is de vinder wettelijk verplicht dit te brengen bij de politie of de gemeente. Een teruggevonden paspoort wordt door de politie altijd teruggestuurd naar de gemeente van afgifte.

Waar moet een gevonden militair paspoort, diplomatiek paspoort of een paspoort van een ander land heen?

Een militair paspoort is staatseigendom. De vinder is wettelijk verplicht deze terug te brengen bij de politie of de marechaussee. Andere paspoorten kunt u inleveren bij de ambassades of consulaten van het betrokken land. Ook kunt u terecht bij de politie. De politie zorgt dan voor verzending naar de betrokken ambassades of consulaten.

Fraude met een paspoort of identiteitskaart? De politie doet onderzoek.

In Nederland wordt veel fraude gepleegd met identiteitsbewijzen. Ze worden als vermist of gestolen opgegeven terwijl ze dat niet zijn. Sommige mensen gebruiken ze om zich als een ander voor te doen. Dat is een misdrijf. Om fraude te voorkomen, kan een melding van verlies of een aangifte van diefstal worden onderzocht. Bijvoorbeeld omdat u in korte tijd meerdere keren een rijbewijs, paspoort of identiteitskaart bent kwijtgeraakt of als gestolen hebt opgegeven. Bij twijfel aan de betrouwbaarheid van uw melding, is het mogelijk dat u geen nieuw paspoort krijgt. Wordt u verdacht van valse aangifte of andere strafbare feiten, dan stelt de politie een strafrechtelijk onderzoek in.