Ga naar content

Identiteitsbewijs gestolen/verloren

Het is erg vervelend om een rijbewijs, paspoort of identiteitskaart kwijt te raken. Wat u in dat geval kunt doen, leest u hier.

Inhoudsopgave

Hoe doe ik aangifte van vermissing van een paspoort of identiteitskaart in Nederland?

Bent u uw paspoort of identiteitskaart kwijt? Dan hoeft u geen aangifte meer te doen bij de politie. U moet wel een verklaring van vermissing afleggen bij uw gemeente. Dit is nodig om misbruik van uw oude reisdocument tegen te gaan en voor de aanvraag van een nieuw reisdocument. 

Hoe doe ik aangifte van een gestolen paspoort of identiteitskaart?

Wanneer uw rijbewijs, paspoort of identiteitskaart is gestolen, is het voor de aanvraag van een nieuw document niet meer nodig om aangifte te doen bij de politie. U kunt hiervoor terecht bij uw gemeente. Kijk voor meer informatie op de website van uw gemeente.

Hoe doe ik aangifte van vermissing van een paspoort of identiteitskaart in het buitenland?

Wordt uw Nederlandse paspoort of identiteitskaart in het buitenland gestolen of vermist, dan moet u in het land waar u op dat moment bent aangifte doen. In het buitenland laat u proces-verbaal door de politie opmaken en vult u in de ambassade/consulaat een verklaring van vermissing in. Die geeft u dan een nooddocument (laissez passer of noodpaspoort). Dit reisdocument is alleen geldig voor de verdere duur van de reis. 

Weer in Nederland kunt u bij uw gemeente met het proces-verbaal en nooddocument uw diefstal / vermissing melden en tegelijk een nieuw reisdocument aanvragen.

Wat gebeurt er als mijn paspoort of identiteitskaart wordt teruggevonden?

Gestolen of zoekgeraakte reisdocumenten worden landelijk geregistreerd en mogen na registratie nooit meer worden gebruikt, ook niet als zij worden teruggevonden. Een paspoort of identiteitskaart is staatseigendom, dus is de vinder wettelijk verplicht dit te brengen bij de politie of de gemeente. Een teruggevonden paspoort wordt door de politie altijd teruggestuurd naar de gemeente van afgifte.

Waar moet een gevonden militair paspoort, diplomatiek paspoort of een paspoort van een ander land heen?

Een militair paspoort is staatseigendom. De vinder is wettelijk verplicht deze terug te brengen bij de politie of de marechaussee. Andere paspoorten kunt u inleveren bij de ambassades of consulaten van het betrokken land. Ook kunt u terecht bij de politie. De politie zorgt dan voor verzending naar de betrokken ambassades of consulaten.

Fraude met een paspoort of identiteitskaart? De politie doet onderzoek.

In Nederland wordt veel fraude gepleegd met identiteitsbewijzen. Ze worden als vermist of gestolen opgegeven terwijl ze dat niet zijn. Sommige mensen gebruiken ze om zich als een ander voor te doen. Dat is een misdrijf. Om fraude te voorkomen, kan een melding van verlies of een aangifte van diefstal worden onderzocht. Bijvoorbeeld omdat u in korte tijd meerdere keren een rijbewijs, paspoort of identiteitskaart bent kwijtgeraakt of als gestolen hebt opgegeven. Bij twijfel aan de betrouwbaarheid van uw melding, is het mogelijk dat u geen nieuw paspoort krijgt. Wordt u verdacht van valse aangifte of andere strafbare feiten, dan stelt de politie een strafrechtelijk onderzoek in.