Ga naar content

Identiteitsbewijs gestolen/verloren

Het is erg vervelend om een rijbewijs, paspoort of identiteitskaart kwijt te raken. De procedure om het verlies te melden en een nieuw document aan te vragen verschilt per gemeente. Informeer bij uw gemeente welke procedure daar geldt.

Inhoudsopgave

Hoe doe ik aangifte van vermissing van een paspoort of identiteitskaart in Nederland?

Bent u uw paspoort of identiteitskaart kwijt? Dan hoeft u geen aangifte meer te doen bij de politie. U moet wel een verklaring van vermissing afleggen bij uw gemeente. Dit is nodig om misbruik van uw oude reisdocument tegen te gaan en voor de aanvraag van een nieuw reisdocument. 
Woont u in de provincie Groningen, Friesland, Drenthe of Limburg? Dan moet u bij verlies nog wel aangifte doen bij de politie. Per 15 juni 2016 kunt u in deze provincies wel rechtstreeks naar de gemeente. Voor de provincie Limburg geldt dit per 2 oktober. Tot die tijd kunt u in deze provincies nog bij elk politiebureau aangifte doen. Hiervoor hebt u wel uw paspoortnummer nodig, dat u zo nodig kunt navragen bij de gemeente.
Voor de gemeente Amsterdam, Diemen, Amstelveen, Aalsmeer, Uithoorn of Ouder-Amstel moet u aangifte van diefstal doen bij de politie tot een nader te bepalen datum. Er wordt aan gewerkt dat u ook in deze plaatsen rechtstreeks naar de gemeente kunt.

Hoe doe ik aangifte van een gestolen paspoort of identiteitskaart?

Wanneer uw rijbewijs, paspoort of identiteitskaart is gestolen, is het voor de aanvraag van een nieuw document niet meer nodig om aangifte te doen bij de politie. U kunt hiervoor terecht bij uw gemeente. Kijk voor meer informatie op de website van uw gemeente.
Woont u in de provincie Groningen, Friesland, Drenthe of Limburg? Dan moet u nog bij de politie aangifte doen. Per 15 juni 2016 kunt u hiervoor in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe terecht bij de gemeente. Voor de provincie Limburg geldt dit per 2 oktober. Tot die tijd kunt u in deze provincies nog bij elk politiebureau aangifte doen. Hiervoor hebt u wel uw paspoortnummer nodig, dat u zo nodig kunt navragen bij de gemeente.
Voor de gemeente Amsterdam, Diemen, Amstelveen, Aalsmeer, Uithoorn of Ouder-Amstel moet u aangifte van diefstal doen bij de politie tot nader te bepalen datum. Er wordt aan gewerkt dat u ook in deze plaatsen rechtstreeks naar de gemeente kunt.

Hoe doe ik aangifte van vermissing van een paspoort of identiteitskaart in het buitenland?

Wordt uw Nederlandse paspoort of identiteitskaart in het buitenland gestolen of vermist, dan moet u in het land waar u op dat moment bent aangifte doen. In het buitenland laat u proces-verbaal door de politie opmaken en vult u in de ambassade/consulaat een verklaring van vermissing in. Die geeft u dan een nooddocument (laissez passer of noodpaspoort). Dit reisdocument is alleen geldig voor de verdere duur van de reis.

Weer in Nederland kunt u bij uw gemeente met het proces-verbaal en nooddocument uw diefstal / vermissing melden en tegelijk een nieuw reisdocument aanvragen.
Bent u ingeschreven in de provincie Groningen, Friesland, Drenthe en Limburg of woont u in de gemeente Amsterdam, Diemen, Amstelveen, Aalsmeer, Uithoorn of Ouder-Amstel dan moet u eenmaal weer in Nederland hiervan ook aangifte doen bij de politie.

In de provincies Groningen, Drenthe en Friesland kunt u voor de aangifte van vermissing van een paspoort of identiteitskaar per 15 juni 2016 direct terecht bij de gemeente. In de provincie Limburg kunt u hiervoor per 2 oktober terecht bij uw gemeente.
Voor de gemeente Amsterdam, Diemen, Amstelveen, Aalsmeer, Uithoorn of Ouder-Amstel moet u aangifte van diefstal/vermissing doen bij de politie tot een nader te bepalen datum. Er wordt aan gewerkt dat u voor deze aangifte ook in deze plaatsen rechtstreeks naar de gemeente kunt.

Wat gebeurt er als mijn paspoort of identiteitskaart wordt teruggevonden?

Gestolen of zoekgeraakte reisdocumenten worden landelijk geregistreerd en mogen na registratie nooit meer worden gebruikt, ook niet als zij worden teruggevonden. Een paspoort of identiteitskaart is staatseigendom, dus is de vinder wettelijk verplicht dit te brengen bij de politie of de gemeente. Een teruggevonden paspoort wordt door de politie altijd teruggestuurd naar de gemeente van afgifte.

Waar moet een gevonden militair paspoort, diplomatiek paspoort of een paspoort van een ander land heen?

Een militair paspoort is staatseigendom. De vinder is wettelijk verplicht deze terug te brengen bij de politie of de marechaussee. Andere paspoorten kunt u inleveren bij de ambassades of consulaten van het betrokken land. Ook kunt u terecht bij de politie. De politie zorgt dan voor verzending naar de betrokken ambassades of consulaten.

Fraude met een paspoort of identiteitskaart? De politie doet onderzoek.

In Nederland wordt veel fraude gepleegd met identiteitsbewijzen. Ze worden als vermist of gestolen opgegeven terwijl ze dat niet zijn. Sommige mensen gebruiken ze om zich als een ander voor te doen. Dat is een misdrijf. Om fraude te voorkomen, kan een melding van verlies of een aangifte van diefstal worden onderzocht. Bijvoorbeeld omdat u in korte tijd meerdere keren een rijbewijs, paspoort of identiteitskaart bent kwijtgeraakt of als gestolen hebt opgegeven. Bij twijfel aan de betrouwbaarheid van uw melding, is het mogelijk dat u geen nieuw paspoort krijgt. Wordt u verdacht van valse aangifte of andere strafbare feiten, dan stelt de politie een strafrechtelijk onderzoek in.