Ga naar content

Achtergrondinformatie over cold cases

Een cold case is een onopgelost levensdelict (moord of doodslag) of een zeer ernstig delict waarop een minimale gevangenisstraf van 12 jaar staat. De politie hecht grote waarde aan het alsnog oplossen van dergelijke cold cases. Allereerst om recht te doen aan de gevoelens van onzekerheid en onrechtvaardigheid bij nabestaanden. Daarnaast valt ook niet uit te sluiten dat daders van deze misdrijven opnieuw de fout ingaan.

Inhoudsopgave

Hier is een YouTube-video ingesloten. Deze kan niet getoond worden omdat u geen cookies accepteert. U kunt de video ook bekijken op http://www.youtube.com/watch?v=i-F01YIDE5s

Wordt elke onopgeloste zaak met een strafmaat van 12 jaar een cold case?

Nee, een zaak wordt pas een cold case wanneer deze als  zodanig is aangemerkt door een lid van de korpsleiding en de rechercheofficier. 

Hoe probeert de politie deze zaken alsnog op te lossen?

Elke eenheid heeft een eigen coldcaseteam. Deze elf teams werken landelijk nauw samen. Ze delen onder meer kennis en ervaring. De coldcaseteams zijn daarnaast verantwoordelijk voor het onderzoek naar langdurig vermisten en ongeïdentificeerde doden.

Waardoor worden zaken soms jaren later alsnog opgelost?

Enerzijds bieden de ontwikkelingen op forensisch gebied de teams steeds meer mogelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan dna-onderzoek. Anderzijds kunnen getuigen een cruciale rol spelen. Ook al is het jaren later. Nederlands onderzoek toont aan dat er ook mensen rondlopen die op een later tijdstip pas horen over een onopgeloste zaak. Om deze getuigen te bereiken, vraagt de politie aandacht voor cold cases in televisieprogramma’s en op sociale media. Ook heeft de politie een coldcasekalender ontwikkeld. Daarin wordt elke week een cold case belicht. 

Hier is een YouTube-video ingesloten. Deze kan niet getoond worden omdat u geen cookies accepteert. U kunt de video ook bekijken op http://www.youtube.com/watch?v=AzpkwwxDuTM

Kan een cold case verjaren?

De verjaringstermijn voor een groot aantal misdrijven is sinds 1 april 2013 ingrijpend veranderd. Misdrijven waar een maximale gevangenisstraf van 12 jaar of meer op staat, zoals bijvoorbeeld moord en doodslag, verjaren hierdoor niet meer. De nieuwe regels gelden voor alle zaken die op dat moment niet al verjaard waren. Hierdoor kan meestal nog vervolging plaatsvinden voor misdrijven die in 1988 zijn gepleegd.

Waar kan ik terecht met tips en/of informatie?

Wie informatie heeft over een cold case kan die op de volgende manieren delen:

Ben ik strafbaar als ik informatie achterhoud?

Nee, maar iedereen heeft een juridische en maatschappelijke plicht om kennis van strafbare feiten, desnoods anoniem, te melden bij de politie, tenzij u daarmee uzelf of een (naast) familielid belast. Maar op het achterhouden van informatie over een strafbaar feit zelf staat geen straf. U hoeft dan ook niet te vrezen voor vervolging als u, ook na jaren zwijgen, alsnog informatie deelt.