Ga naar content

Internationale kinderontvoering

Er is sprake van internationale kinderontvoering als een kind ongeoorloofd naar een ander land wordt overgebracht of daar ongeoorloofd wordt vastgehouden door een ouder. Ongeoorloofd betekent in strijd met het gezagsrecht van het land waar het kind zijn gewone verblijfplaats had, of zonder toestemming van de andere ouder.

Inhoudsopgave

Wanneer kan ik aangifte doen?

U kunt aangifte doen als er sprake is van een strafbaar feit. Om een melding of aangifte te doen, kunt u bellen met 0900-8844.

Bij internationale kinderontvoering is sprake van onttrekking aan het gezag als bedoeld in artikel 279 van het Wetboek van Strafrecht en dus van een strafbaar feit.

Als er sprake is van een dreigende situatie of het kind is al meegenomen naar het buitenland, neem dan direct contact op met de politie (112). De politie stelt een aantal vragen om de situatie in kaart te brengen en bepaalt welke stappen moeten worden gezet om de (dreigende) ontvoering te voorkomen of te stoppen. Ook bespreekt de politie met u of en wanneer u aangifte kunt doen en welke andere organisaties u kunt informeren. 

Wat is de baliekaart?

Een baliekaart is een schema dat helpt bij het bepalen welke ouder gezag heeft. Gezagsrecht is zeer complex en er zijn veel verschillende constructies mogelijk. Volgens het schema in de baliekaart kan grofweg worden ingeschat welke situatie van toepassing is in Nederland, maar er zijn veel uitzonderingen. Het schema in de baliekaart gaat er vanuit dat het Nederlands gezagsrecht van toepassing is. Is het niet geheel duidelijk neem dan om contact op met de Centrale autoriteit  of het Centrum Internationale Kinderontvoering.

Waar kan ik informatie of advies krijgen?

Het Centrum Internationale Kinderontvoering (Centrum IKO) biedt actuele informatie, advies en begeleiding aan iedereen die in aanraking komt met (dreigende) internationale kinderontvoering. Het Centrum IKO is een onafhankelijke stichting gefinancierd door de Nederlandse overheid, waar juristen werkzaam zijn die actuele kennis hebben. Zij wijzen u graag op de verschillende mogelijkheden van het recht en zoeken met u naar oplossingen voor uw probleem. Het Centrum IKO is te bereiken via telefoonnummer 116000. 

Wat is het Haags Kinderontvoeringsverdrag?

Het Haags Kinderontvoeringsverdrag geeft aan wanneer er sprake is van internationale kinderontvoering. Het doel van het verdrag is internationale kinderontvoering voorkomen. Het kind moet zo snel mogelijk terug naar het land van waar het is meegenomen.

Met hoeveel landen heeft Nederland het Haags kinderontvoeringsverdrag gesloten?

Nederland heeft met de volgende 87 landen het Haags Kinderontvoeringsverdrag gesloten. Welke landen dit zijn kunt u vinden op de website van Centrum IKO