Ga naar content

Kindersekstoerisme

Wereldwijd vindt er seksuele uitbuiting en misbruik van kinderen plaats. Om dit tegen te gaan, wil de overheid dat Nederlanders die vermoeden dat andere Nederlanders kinderen misbruiken, dit melden bij de politie of justitie. Dit is namelijk een ernstig misdrijf dat strafbaar is, ook als het misbruik in het buitenland heeft plaatsgevonden.

Inhoudsopgave

Wat is kindersekstoerisme?

Kindersekstoerisme is het seksueel misbruik van minderjarigen door toeristen. Kindersekstoeristen gaan op reis naar plekken waar ze vaak makkelijker dan in hun eigen land seksueel contact kunnen hebben met kinderen. Ze maken misbruik van de naïviteit, armoede en sociaal zwakke positie van minderjarigen en hun ouders. Ook willen ze misbruik maken van de verschillen in strafvervolging in het desbetreffende land en thuis. Kindersekstoerisme komt vooral voor in landen als Thailand, Brazilië, Mexico, Cambodja, Gambia, Indonesië en de Filippijnen.

Hoe wordt kindersekstoerisme aangepakt?

De Koninklijke Marechaussee op Schiphol voert regelmatig gerichte controles uit naar passagiers die zich schuldig maken aan kindersekstoerisme en/of in het bezit zijn van kinderporno. Met deze controles bindt zij de strijd aan tegen personen die via Schiphol reizen om minderjarigen in het buitenland seksueel te misbruiken of bij aankomst kinderporno in hun bagage hebben. Een afdeling van de Landelijke Eenheid van de politie is gespecialiseerd in zaken over pedofilie en kinderpornografie. Zij werkt actief samen met binnen- en buitenlandse partners.
De Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen (ANVR) en het Ministerie van Veiligheid en Justitie werken samen. Zij hebben een intentieverklaring kindersekstoerisme ondertekend.

Hoe is de vervolging van kindersekstoerisme in de wet geregeld?

In de Nederlandse wet is geen apart wetsartikel over kindersekstoerisme opgenomen. In Nederland kunnen daders worden vervolgd met behulp van art. 248 b. SR over het gebruikmaken van diensten van minderjarige prostituees. Zware delicten, zoals bijvoorbeeld het uitvoeren van seksuele handelingen met kinderen jonger dan twaalf jaar, kunnen worden vervolgd met behulp van art 244 Sr.

De Nederlandse strafwet is ook van toepassing op Nederlanders die zich in het buitenland schuldig maken aan seksueel misbruik van minderjarigen. Dit heet extraterritoriale wetgeving. Dit houdt in dat vervolging mogelijk is, ook al is het misbruik in het land waarin het feit is gepleegd, niet strafbaar. Wel moet volgens artikel 5 van het Wetboek van het Strafrecht het uit het buitenland afkomstige bewijs voldoen aan onze strafrechtelijke normen, voor men in Nederland tot vervolging over kan gaan.

Hoe meld ik kindersekstoerisme?

Voor de aanpak van kindersekstoerisme is het belangrijk om te beschikken over informatie omtrent de aard en de omvang van het seksuele misbruik. De informatie van getuigen van kindersekstoerisme of mensen die vermoedens hebben van kindersekstoerisme, zijn erg belangrijk.

Bent u op vakantie getuige geweest van kindersekstoerisme? Of hebt u vermoedens van kindersekstoerisme in uw omgeving of op het internet? Meld dit dan:

  • online via het meldformulier;
  • telefonisch bij Meld Misdaad Anoniem 0800-7000;
  • in het buitenland bij de reisleiding, de Nederlandse ambassades en het consulaat;
  • bij terugkeer op Schiphol bij de Koninklijke Marechaussee;
  • teksttelefoon politie: 0900-1844 (voor doven en slechthorenden);
  • teksttelefoon alarmnummer: 0800-8112 (voor doven en slechthorenden).