Ga naar content

Kort verblijf in Nederland

Vooruitlopend op aanpassing van het Vreemdelingenbesluit hoeft u zich als vreemdeling die naar Nederland komt voor een periode van maximaal 90 dagen niet meer te melden bij de vreemdelingenpolitie. Op deze nieuwe regel geldt één uitzondering. De Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland of de Koninklijke Marechaussee kunnen u namelijk in bijzondere gevallen de verplichting opleggen om u alsnog binnen drie dagen in persoon te melden bij de Vreemdelingenpolitie.

Inhoudsopgave

Ik wil maximaal drie maanden naar Nederland. Wat moet ik doen?

Komt u voor een korte periode naar Nederland, dan hoeft u zich niet te melden. Op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) vindt u meer informatie.

Alleen in bijzondere gevallen leggen de Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland of de Koninklijke Marechaussee een vreemdeling de verplichting op zich binnen drie dagen na aankomst in Nederland te melden bij de vreemdelingenpolitie. Geldt dit voor u, dan hoort u dit van de betrokken instanties.

Ik blijf langer dan 90 dagen, wat moet ik doen?

Wilt u langer dan 90 dagen in Nederland verblijven, neem dan contact op met de Immigratie- en Naturalisatiedienst voor de verdere procedure. Maak een afspraak via telefoonnummer 0900-1234 561.

Waar vind ik meer informatie over het aanvragen van een visum?

In bepaalde gevallen hebt u voor uw verblijf in Nederland een Schengenvisum nodig. U leest er alles over op de website van de Rijiksoverheid. 

Hoe was de situatie vóór 1 januari 2014?

Tot 1 januari 2014 moest een vreemdeling die voor een periode van maximaal 90 dagen naar Nederland wilde komen, zich binnen 72 uur laten registreren bij de vreemdelingenpolitie. Afhankelijk van de situatie golden er diverse regels.