Ga naar content

Landelijke Deskundigheidsmakelaar

De Landelijke Deskundigheidsmakelaar (LDM) richt zich op het bemiddelen van externe deskundigen voor (opsporings)onderzoeken. De LDM heeft een register met betrouwbare en gekwalificeerde deskundigen die geraadpleegd kunnen worden. De LDM verleent ondersteuning aan de politie, Koninklijke Marechaussee, rechterlijke macht en bijzondere opsporingsdiensten.

Er is een toenemende vraag naar deskundigen die een bijdrage kunnen leveren aan het opsporings- en vervolgingsproces. Het kan echter moeilijk zijn om te bepalen welke deskundigheid nodig is in een onderzoek, wat de juiste vraag is en welke deskundige daar het beste antwoord op kan geven. Onduidelijkheid hierover gaat soms ten koste van de kwaliteit van het onderzoek. Dit kan uiteindelijk schadelijk zijn voor het verloop van het onderzoek. Aan de andere kant zijn er kwalitatief uitstekende en betrouwbare deskundigen die meer en vooral eerder ingezet kunnen worden dan nu het geval is. De LDM kan hierbij adviseren. Wij beschikken over een ruim en groeiend bestand van wetenschappers en ervaringsdeskundigen uit binnen- en buitenland.

Aanmelden als deskundige

Wilt u zich registreren als deskundige bij de LDM? Vul dan het aanmeldingsformulier in en mail dat naar  ldm@politie.nl.

Toetsingsprocedure

Na ontvangst van uw aanmeldingsformulier kijkt de LDM eerst of er behoefte is aan de opgegeven deskundigheid. Is deze beoordeling positief, dan vindt er een kennismakingsgesprek plaats. Deskundigen die nog niet eerder voor politie of justitie hebben gewerkt, krijgen de status `kandidaat deskundige’. Het biedt de deskundige de mogelijkheid om ervaring op te doen met het werken voor politie en justitie. En stelt de LDM in de gelegenheid om een dossier van de deskundige op te bouwen. Van deskundigen die wel (aantoonbare) ervaring hebben met het werken voor politie en justitie wordt het dossier direct voorgedragen aan het College van Toetsing en Advies.

College van Toetsing en Advies

Een onafhankelijk College van Toetsing en Advies (CTA) beslist over de toelating van deskundigen tot het LDM register. Het CTA bestaat uit leden van de rechterlijke macht, politie en wetenschap. Zij zijn vooraanstaande vertegenwoordigers van hun vakgebied of werkveld. Het CTA komt minimaal twee keer per jaar bijeen en beoordeelt nieuwe deskundigen. Deskundigen worden geregistreerd voor de duur van vijf jaren, waarna een hertoetsing plaatsvindt.

Leden CTA:
Mr. J. Grijns, voorzitter CTA
Drs. R. Knevel
Mr. H.J.C. Kras
Dr. H. Otgaar
Mr. L.T. Wemes
Mr. I.E. Leenhouwers

Beoordelingsmodel en beslisstructuur

Het CTA zorgt voor een inhoudelijke toetsing van een deskundige en gebruikt daarvoor een beoordelingsmodel. Dit model is opgebouwd uit zeven onderdelen, namelijk:

  1. specialisme
  2. eigen ervaring en motivatie
  3. politie-ervaring
  4. methodiek
  5. formele registratie en opleiding
  6. waardering onder vakgenoten
  7. publicaties

Ter voorbereiding op de toetsing maakt de LDM persoonsdossiers van elke deskundige die zij voordraagt aan het CTA. Dit persoonsdossier bevat een uitgebreid registratieformulier met daarin de persoonsgegevens, opleiding, werkervaring, advieservaring, onderzoekservaring en motivatie voor registratie. Daarnaast wordt het CV inclusief publicatieoverzicht, geanonimiseerde rapportages en verslagen van referentiegesprekken toegevoegd aan het dossier. 

Screening

Onderdeel van de toetsingsprocedure is een betrouwbaarheids- en veiligheidsonderzoek (BGO kort).

Financiën

Deskundigen die via de LDM werkzaamheden verrichten, kunnen voor hun inzet eventueel een vergoeding vragen.

Overzicht deskundigheidsgebieden

De complete lijst met deskundigheidsgebieden van de LDM.

Bereikbaarheid:

Het team is bereikbaar via telefoonnummer +31 (0)88 662 23 36 en e-mail: ldm@politie.nl.

Zie ook:

Hier is een YouTube-video ingesloten. Deze kan niet getoond worden omdat u geen cookies accepteert. U kunt de video ook bekijken op http://www.youtube.com/watch?v=UDV0qCr2B_0