Ga naar content

Live View

Met Live View kan de meldkamer van de politie rechtstreeks meekijken met de camerabeelden van een winkelier of horecaondernemer. Zo is die direct op de hoogte als er een inbraak of overval (of ander gewelddadig delict) wordt gepleegd.

Inhoudsopgave

Download folder Live View

Hoe werkt Live View?

Als winkels of bedrijven hun bewakingscamera hebben aangesloten bij een particuliere alarmcentrale, krijgt deze bij onraad via een (alarm)sensor een melding. Een beveiligingsmedewerker van de alarmcentrale kan de beelden dan ook zien en alle gegevens en de livebeelden snel doorschakelen naar de politiemeldkamer. Politiemedewerkers kunnen meteen de situatie inschatten. Hoe veel overvallers zijn er? Zijn er wapens aanwezig? Zijn er gewonden en moet er snel een ambulance komen? De politie kan ook vragen om (indien mogelijk) een camera om te draaien, in te zoomen of een andere (buiten)camera te activeren. Of om plattegronden en ander beeldmateriaal op het beeldscherm te zetten. De bediening van de camera gebeurt door de particuliere alarmcentrales; de politie kijkt mee via het beeldscherm van de beveiligingsmedewerker. Geen incident? Geen beeld!

Wat zijn de voordelen van Live View?

De politie en andere hulpdiensten hebben snel zicht op een situatie en kunnen sneller en slimmer reageren. Met Live View kan de politie bijvoorbeeld meteen zien of de overvallers nog in het pand zijn of daarbuiten. Dit vergroot de heterdaadkracht van de politie. Ook kan een particuliere alarmcentrale de status van een melding vooraf verifiëren. Zo hoeft de politie minder vaak voor een nodeloos alarm uit te rukken. Live View werkt bovendien preventief. Op winkelruiten prijkt een Live View-sticker. Voor criminelen is meteen duidelijk dat de locatie is aangesloten op Live View.

Hoe waarborgt Live View privacy?

Live View wordt alleen gebruikt bij incidenten. Pas dan worden de camerabeelden doorgezet naar de meldkamer en kan de politie meekijken.

Waarom is er Live View?

Het aantal overvallen moet dalen en het oplossingspercentage moet omhoog. Met Live View kan de politie sneller en adequater reageren bij overvalmeldingen en haar heterdaadkracht vergroten.

Voor wie is Live View?

Live View is beschikbaar voor:

 • bij een particuliere alarmcentrale aangesloten winkels, bedrijven en particulieren;
 • geld- en waardedepots/transporteurs;
 • lokale toezichtcentrales (van bijvoorbeeld gemeenten).

Wat kost Live View?

De politie brengt geen kosten in rekening bij de winkeliers of bedrijven voor Live View. Het maakt (als toegevoegd deel) onderdeel uit van de overeenkomst tussen winkelier, bedrijf, particulier en particuliere alarmcentrales.

Waar is Live View nog meer voor te gebruiken?

 • Voor automatische alarmmeldingen
  Bijvoorbeeld in een kluisruimte. Of bij onregelmatigheden in de camerabeelden. Ook kan Live View bij een brand- en inbraakalarm meteen beelden op de meldkamer beschikbaar te maken.
 • Voor het opsporen van bijvoorbeeld gestolen of gekaapte voertuigen en andere objecten
  De alarmcentrale kan de gegevens van een object op een kaart (bijvoorbeeld op Google Maps) projecteren. De politiecentralist kan zo meekijken en de operatie aansturen. Meerdere meldkamers kunnen het object gelijktijdig volgen. Dit maakt de coördinatie tussen de politie-eenheden makkelijker.
 • Voor cameratoezicht in gemeenten, winkelcentra en stations
  Lokale toezichtcentrales van gemeenten en uitkijkcentrales zijn op Live View aan te sluiten om een snelle en efficiënte incidentafhandeling mogelijk te maken. 
 • Evenementen / mobiele camera’s
  Evenementen of voetbalwedstrijden zijn met mobiele camera’s te volgen. De evenementen- of voetbalorganisatie bekijkt de camerabeelden. Als dit nodig is, kan zij de camerabeelden via Live View aan de politiemeldkamer doorgeven. Zo kan de politie snel beschikken over real time informatie en effectief en efficiënt optreden om een verstoring van de openbare orde te voorkomen of te beperken. 
 • Bewaken en beveiligen van personen, goederen en locaties
  Bij een terreurdreiging kunnen bijvoorbeeld kwetsbare locaties met Live View onder direct toezicht van de politie worden geplaatst.
 • Ongevallen- en rampenbestrijding
  Live View kan ook helpen om calamiteitensituaties inzichtelijk te maken. De politie werkt samen met ketenpartners als Rijkswaterstraat (wegen, tunnels, sluizen en bruggen) en ProRail voor spoorwegen. Of via draadloze netwerken die ter plekke tot stand kunnen worden gebracht. Bij (grootschalige) ongevallen, branden of rampen kan Live View beelden leveren aan de onderdelen van de bestrijdingsorganisatie, zoals het CoPi (Commando Plaats Incident) en het ROT (Regionaal Operationeel Team).

Wat is de planning van Live View?

 • Eerste fase: vanaf 1 augustus 2012 kunnen alle politiemeldkamers met Live View werken. Enkele particuliere alarmcentrales, gemeentelijke toezichtcentrales en geld- en waardedepots/transporteurs zijn dan aangesloten op Live View.
 • Tweede fase: het wordt ook mogelijk om foto’s en videoclips te sturen naar zowel de politiemeldkamers als naar smartphones en tablets. Ook zijn eerder bekeken beeldmateriaal terug te kijken. Geleidelijk worden ook andere alarm- en toezichtcentrales aangesloten.
 • Loop van 2013: meldingen van alle alarmcentrales, geld- en waardedepots komen rechtstreeks als incidentmelding in het geïntegreerde meldkamersysteem (GMS) van de hulpdiensten. Tegelijkertijd verschijnen de camerabeelden automatisch bij de betreffende meldkamer(s).

Wat zijn de voorwaarden voor Live View?

Camera’s moeten om Live View te gebruiken waarnemingsbeelden kunnen maken. Beveiligingscamera’s moeten minimaal overzichtbeelden kunnen maken. Hoe beter de overvaller of inbreker in beeld is, hoe meer de politie er aan heeft.

Bij voorkeur bestaat de projectie uit de onderstaande inrichting:

 • Een overzichtcamera in de winkelruimte.
 • Een camera bij de toegang die een vertrekkende verdachte in beeld kan brengen.
 • Een camera die op het kassagebied is gericht en zo wordt geplaatst dat wanneer de verdachte iets op het hoofd draagt, toch nog het gezicht kan worden gezien.
 • Een overzichtscamera die is gericht op de kluisruimte (voor zover van toepassing).

Daarnaast moeten inbraak- en overvalsystemen met camera’s via internet aangesloten zijn op een particuliere alarmcentrale. De installatie wordt door het installatiebedrijf aan de alarmcentrale opgeleverd. De alarmcentrale beoordeelt of de projectering en kwaliteit van de camera voldoet aan de aansluitvoorwaarden van Live View.

Hoe kwam Live View tot stand?

Live View is een concrete uitwerking van enkele aanbevelingen uit het Actieprogramma Ketenaanpak Overvalcriminaliteit van de Taskeforce Overvallen, onderdeel van het landelijk programma ‘Gewelddadige Vermogenscriminaliteit’. Opdrachtgevers zijn het ministerie van Veiligheid en Justitie en de Taskeforce Overvallen. Het programma Live View startte eind 2011.

Download hier de folder over Live View.