Ga naar content

Landelijk Team Forensische Opsporing (LTFO)

Het Landelijk Team Forensische Opsporing (LTFO) is een team van specialisten op het gebied van forensische opsporing en slachtofferidentificatie op omvangrijke en complexe plaatsen delict.

Inhoudsopgave

Wat zijn de taken van het LTFO?

Het LTFO heeft twee hoofdtaken:

  1. forensische opsporing, gericht op de mogelijke dader(s) en het vaststellen van de toedracht van het incident.
  2. berging en identificatie van slachtoffers.

Hoe werkt het LTFO?

Het LTFO is erop gericht om te kunnen werken op de plaats van een ongeval, ramp, crisis of terroristische aanslag, waarbij ‘alles uit de kast moet’, een zogenaamde calamiteiten-plaats delict (pd). Als het LTFO aankomt op de calamiteiten-pd wordt deze, afhankelijk van de grootte, opgedeeld in verschillende sectoren. Het LTFO heeft op de pd twee hoofdtaken: de forensische opsporing, gericht op daderschap en het vaststellen van de aard en de oorzaak, en de berging en identificatie van eventuele slachtoffers. De eerste prioriteit op de pd hebben het veiligstellen van de sporen en het bergen en identificeren van slachtoffers.

Het succes van het LTFO hangt voor een deel af van de snelheid waarmee bijstand van het team wordt ingeroepen. Hoe eerder het team ter plaatse is, hoe beter dit is voor het onderzoek. De pd is dan nog zoveel mogelijk intact en de sporen zijn daardoor nog goed veilig te stellen. Bij calamiteiten in Nederland is het team binnen tweeënhalf uur na alarmering op de pd en binnen vijf uur volledig operationeel. Het werk van het LTFO speelt zich grotendeels af op de pd, maar ook daarbuiten. Denk dan bijvoorbeeld aan het verder onderzoeken van sporen of het verzamelen van gegevens van (vermiste) personen.

Wanneer wordt het LTFO ingezet?

Het team wordt ingezet bij complexe incidenten en/of bij een complexe plaats delict, waaronder calamiteiten en terroristische aanslagen. Dit geldt vooral voor incidenten in Nederland. Rampen als de Bijlmer of Enschede, maar ook de brand in het cellencomplex op Schiphol of de nieuwjaarsbrand in Volendam zijn voorbeelden van situaties waarbij inzet van het LTFO mogelijk is.

Het team kan ook in het buitenland aan de slag, bij calamiteiten als de vliegtuigramp in Oekraïne, de tsunami of de aanslagen in London of Beiroet. Inzet van het LTFO in het buitenland gebeurt alleen in opdracht van de minister van Veiligheid en Justitie, op verzoek van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

Zitten er alleen specialisten van de politie in het LTFO?

Nee, het team bestaat uit ruim 150 specialisten die werken bij de politie en de Koninklijke Marechaussee (KMar).Onder de medewerkers zijn deskundigen op verschillende gebieden, zoals explosieven, brandonderzoek, ontploffingen, bomaanslagen en berging en identificatie van lichamen of lichaamsdelen.