Ga naar content

Mobiel banditisme

Nederland heeft net als andere Europese landen last van mobiel banditisme. Dat is een vorm van internationale georganiseerde criminaliteit waarbij bendes in korte tijd veel slachtoffers maken. Mobiel banditisme veroorzaakt niet alleen financiële schade maar zorgt ook voor overlast en emotionele schade bij slachtoffers.

Inhoudsopgave

Wat is mobiel banditisme?

Met mobiel banditisme bedoelen we internationaal rondtrekkende criminele bendes. Criminelen in deze bendes plegen allerlei misdrijven en verdienen daar hun geld mee. Denk aan misdrijven zoals winkeldiefstal, woninginbraak, oplichting en zakkenrollerij.

Criminelen in deze bendes verblijven vaak maar een korte tijd in Nederland. Hun tijdelijke verblijfplaatsen zijn meestal recreatieparken, campings, hotels en tijdelijk gehuurde woningen. Na een kort verblijf trekken de mobiele bandieten door naar een volgend land of gaan ze terug naar het thuisland.

Wat doet de politie tegen mobiel banditisme?

Het aanpakken van mobiel banditisme en het opsporen van bendes in Nederland staat hoog op de prioriteitenlijst van de politie. We verzamelen en analyseren bijvoorbeeld informatie uit opsporingsonderzoeken. Met deze informatie proberen we de bewegingen en activiteiten van bendes in kaart te brengen. 

Daarnaast doen we opsporings- en handhavingsacties en controles. Bij bijvoorbeeld grote verkeerscontroles kunnen we ook mobiel banditisme tegengaan. We maken dan gebruik van camera’s met ANPR-techniek (dat staat voor ‘automatic number plate recognition’), daarmee kunnen we automatisch kentekenplaten herkennen. Bij deze controles werkt de politie samen met douane en de Belastingdienst.

Naast het opsporen van mobiele bandieten werkt de politie met verschillende partners samen in de Taskforce mobiel banditisme. We werken hierbij onder andere samen met Nederlandse gemeenten, brancheorganisaties, het ministerie van Justitie en Veiligheid en de Koninklijke Marechaussee. Samen proberen we Nederland onaantrekkelijk te maken voor mobiele bandieten.

Internationale samenwerking bij mobiel banditisme

De politie werkt ook samen met andere landen om mobiel banditisme tegen te gaan. Zo verzamelen en analyseren we bijvoorbeeld informatie van Europol. Europol is een internationale onderzoeksorganisatie en samenwerkingsverband van alle politiediensten in de Europese Unie. We wisselen ook informatie met andere landen uit. Zo kunnen we bijvoorbeeld dna-sporen die we veiligstelden bij een inbraak vergelijken met dna dat is opgeslagen in buitenlandse databanken.

Wat kunt u doen?

De politie werkt samen met verschillende organisaties om mobiel banditisme tegen te gaan, maar we hebben ook uw hulp nodig. Ziet u een verdachte situatie? Of heeft u informatie over verblijfplaatsen van mobiele bandieten of over hun activiteiten? Laat het ons weten via 0900 – 8844.