Ga naar content

Mobiele Eenheid (ME)

De Mobiele Eenheid (ME) heeft als primaire taak verstoringen van de openbare orde te voorkomen of te bestrijden. Bij voetbalwedstrijden of demonstraties ziet u de ME vaak op straat. Alle medewerkers van de ME verrichten dagelijks normaal politiewerk. ME’er zijn is dus een nevenfunctie.

Inhoudsopgave

Hoe wordt de ME getraind?

De kracht van de ME zit in het optrekken als groep. De eenheid voert snel en zelfstandig opdrachten uit. Iedere ME’er krijgt een speciale opleiding van vier weken bij het Politie Instituut Openbare orde en Gevaarzetting. Binnen de opleiding is het groepsbelang, het werken als een eenheid, belangrijk. Vervolgens volgen de ME’ers twee keer per jaar een voortgezette opleiding. Zij zijn verplicht om minimaal veertig uur per jaar te oefenen.

Hoe groot is een peloton?

De ME bestaat uit een zes groepen van acht personen, inclusief een groepscommandant en de chauffeur van het ME-voertuig. Dit voertuig heeft een beschermende laag en banden die niet lek kunnen raken. Bij grotere optredens zet de politie meerdere groepen in: een sectie (drie groepen), pelotons (twee secties) en compagnies (minimaal twee pelotons). Aansturing gebeurt door een pelotonscommandant.

Zijn er specialistische onderdelen?

Binnen de ME bestaan meerdere specialistische onderdelen, zoals de Aanhoudingseenheid (AE). Medewerkers van de AE isoleren en arresteren tijdens een ME-actie de grootste raddraaiers uit groepen. Zij dragen op dat moment geen uniform. Ook politieruiters en de hondenbrigade doen soms mee aan ME-acties. In speciale gevallen doet de ME een beroep op traangasschutters, hoogwerkers, shovels, gepantserde rupsvoertuigen, hondengeleiders en waterwerpers.