Ga naar content

Mobiele Eenheid (ME)

De Mobiele Eenheid (ME) heeft als primaire taak verstoringen van de openbare orde te voorkomen of te bestrijden. Bij voetbalwedstrijden of demonstraties ziet u de ME vaak op straat. Alle medewerkers van de ME verrichten dagelijks normaal politiewerk. ME’er zijn is dus een nevenfunctie.

Inhoudsopgave

Hoe wordt de ME getraind?

De kracht van de ME zit in het optrekken als groep. De eenheid voert snel en zelfstandig opdrachten uit. Iedere ME’er krijgt een speciale opleiding van vier weken bij de Politieacademie. Binnen de opleiding is het groepsbelang, het werken als een eenheid, belangrijk. Vervolgens volgen de ME’ers twee keer per jaar een voortgezette opleiding. Zij zijn verplicht om minimaal veertig uur per jaar te oefenen. Hoe de ME traint, zie je in onderstaande video.

Hier is een YouTube-video ingesloten. Deze kan niet getoond worden omdat u geen cookies accepteert. U kunt de video ook bekijken op http://www.youtube.com/watch?v=0WVgpBBFN0o

Hoe groot is een peloton?

De ME bestaat uit een zes groepen van acht personen, inclusief een groepscommandant en de chauffeur van het ME-voertuig. Dit voertuig heeft een beschermende laag en banden die niet lek kunnen raken. Bij grotere optredens zet de politie meerdere groepen in: een sectie (drie groepen), pelotons (twee secties) en compagnies (minimaal twee pelotons). Aansturing gebeurt door een pelotonscommandant.

Zijn er specialistische onderdelen?

Binnen de ME bestaan meerdere specialistische onderdelen, zoals de Aanhoudingseenheid (AE). Ook politieruiters en de hondenbrigade doen soms mee aan ME-acties. In speciale gevallen doet de ME een beroep op traangasschutters, hoogwerkers, shovels, gepantserde rupsvoertuigen, hondengeleiders en waterwerpers.

Wat doet de Aanhoudingseenheid?

De Aanhoudingseenheid (AE) loopt meestal in burgerkleding tussen demonstranten. Zo vallen deze politiecollega's niet op en kunnen ze zien of er strafbare feiten worden gepleegd en wie de onruststokers zijn. Het doel van de AE is om de grootste raddraaiers te isoleren en te arresteren om zo de rust te herstellen.

In onderstaande video legt sectiecommandant Jos uit hoe de AE te werk gaat. 

Hier is een YouTube-video ingesloten. Deze kan niet getoond worden omdat u geen cookies accepteert. U kunt de video ook bekijken op http://www.youtube.com/watch?v=xcYh1qMgNrE

Wanneer wordt de ME ingezet?

Bij grote acties als protesten of massale demonstraties staat de (Mobiele Eenheid) ME altijd stand by. De ME heeft als voornaamste taak verstoringen van de openbare orde te voorkomen of te bestrijden. Bij voetbalwedstrijden of demonstraties bijvoorbeeld is de ME zichtbaar aanwezig. Voornaamste doel is vitale locaties beschermen.