Ga naar content

Nepvuurwapens

Nepvuurwapens lijken vaak heel erg op echte vuurwapens. Ze zijn dan ook veelal verboden, zowel om thuis te bezitten als om mee op straat te nemen.

Inhoudsopgave

Zijn nepvuurwapens verboden?

Nepvuurwapens die lijken op echte vuurwapens zijn verboden. De wapenwetgeving verbiedt deze nepvuurwapens omdat ze dreigend kunnen overkomen.

Zijn er uitzonderingen?

Zoals vastgesteld in de Europese speelgoedrichtlijn die van kracht is in Nederland, is verkoop en bezit van speelgoedwapens die voorzien zijn van een CE-markering (op de verpakking en op het item zelf) toegestaan. Het is echter verboden deze wapens bij u te hebben in publieke ruimtes, zoals op straat, in winkelcentra, openbare gebouwen en scholen. Omdat ze dreigend overkomen en aangezien kunnen worden voor echte wapens, met alle gevolgen van dien. Houd ook bij gebruik binnenshuis rekening met toeschouwers van buiten die u kunnen zien en een verkeerde indruk kunnen krijgen.  

Wat doet de politie tegen nepvuurwapens?

De politie zorgt voor veiligheid in de maatschappij en van haar mensen. Als een nepvuurwapen niet van een echt vuurwapen te onderscheiden is, handelen agenten alsof het een echt vuurwapen betreft. In deze gevallen kan het voorkomen dat agenten iemand onder schot nemen. Het nepvuurwapen wordt in beslag genomen. 

Mag ik een airsoftwapen bezitten?

Airsoftapparaten zijn veer-, gas- of luchtdrukwapens met een maximum schotkracht van 3.5 joules. Als u lid bent van de Nederlandse Airsoft Belangen Vereniging (NABV) en u houdt zich aan de regels, is een airsoftwapen toegestaan. Maar ook hiervoor geldt dat het niet in publieke ruimtes gebruikt mag worden.

Welke straf krijg ik als ik met een nepvuurwapen rondloop?

Als u met een nepvuurwapen rondloopt dat geschikt is om iemand mee te bedreigen, dan is dat een misdrijf. U kunt er een maandenlange gevangenisstraf voor krijgen of een geldboete die kan oplopen tot meer dan € 20.000. Als u met een goedgekeurd speelgoedwapen voor een dreigende situatie zorgt, dan is dat een overtreding. De straf die hierop staat is ook hoog, de boete loopt in de duizenden euros. Meer weten over boetes? Bekijk het boeteoverzicht van het Openbaar Ministerie.