Ga naar content

Ondernemers

De politie werkt nauw samen met het bedrijfsleven om diverse vormen van criminaliteit tegen ondernemers terug te dringen. Een veilig ondernemersklimaat is immers een belangrijke voorwaarde voor een goed vestigingsklimaat.

Inhoudsopgave

Ik ben ondernemer en slachtoffer van een delict.

Doe dan zo snel mogelijk aangifte bij de politie. Dat kan op het politiebureau. Of voor een aantal delicten ook via het internet.

Winkeldiefstal met bekende dader

Er geldt dan een andere aangifteprocedure. U belt 112 als u de verdachte in uw winkel aangetroffen heeft. Ook is er een landelijk aangifteformulier winkeldiefstal voor het doen van aangifte waarbij een verdachte is aangehouden. U kunt het ingevulde formulier meegeven aan de politie als deze de verdachte komt ophalen. Download het formulier of bestel het bij de SDU.

Wat is een winkelverbod?

Als ondernemer kunt u het winkelverbod gebruiken. Overlastplegers of criminelen mogen dan voor een bepaalde tijd niet meer in uw winkel komen. U bepaalt als ondernemer zelf voor welke vormen van overlast of welke strafbare feiten een winkelverbod uitreikt. U mag daarbij niet discrimineren.

Hoe kan ik iemand een winkelverbod opleggen?

Een winkelverbod kunt u zowel mondeling als schriftelijk opleggen. Mondeling opleggen is vooral effectief voor het moment. De persoon kan immers terugkomen en dan moet u uw ontzegging herhalen. Wil de persoon uw winkel niet verlaten, ook niet als u erop aandringt? Dan pleegt hij of zij huisvredebreuk. Wilt u schriftelijk een winkelverbod zenden? Doe dit via een aangetekende brief of overhandig de brief direct aan de bewuste persoon. Wij raden u aan een afschrift naar het plaatselijke politiebureau te sturen ter informatie.

Hoe lang is een winkelverbod geldig?

Het winkelverbod is maximaal een jaar geldig en geldt alleen voor de winkels waar deze is uitgereikt. Heeft iemand een winkelverbod gekregen en komt hij/zij toch de winkel binnen, dan is er direct sprake van huisvredebreuk. Meer informatie vindt u op de website van uw brancheorganisatieof op de site van het CCV.

Kan ik een huisreglement opstellen?

Ja. U kunt via een zogenoemd huisreglement als ondernemer aangeven wat wel en niet toelaatbaar is in uw winkel. Handelt een klant in strijd met de huisregels? Dan kunt u hem of haar daarop aanspreken en verzoeken de zaak te verlaten. Doet de klant dat niet, dan herhaalt u uw verzoek. Verlaat de klant uw zaak nog niet? Dan is er sprake van huisvredebreuk. U mag dan de klant aanhouden, daarna belt u direct 112. Zie ook de website van uw brancheorganisatie of de site van het CCV.

Voorbeelden van huisregels: 
Geen consumpties nuttigen, niet meer dan x scholieren binnen, meewerken aan een tassencontrole, verplicht gebruik maken van een winkelwagentje. 

Wat kan ik doen om mijn huisreglement aan bezoekers kenbaar te maken?

 • Het reglement moet duidelijk zichtbaar bij de ingang van de winkel hangen. 
 • Herhaal het reglement een aantal keren in de zaak.
 • Geef aan welke sancties er staan op overtreding van de regels.

Wat kan ik doen tijdens een overval?

 • Accepteer dat u overvallen wordt, speel niet de held, werk mee en blijf zo rustig mogelijk. 
 • Geef het geld/goed waarom wordt gevraagd af.
 • Kijk en blijf kijken om een zo goed mogelijk signalement aan de politie te kunnen geven.
 • Let goed op de stem en het uiterlijk van de overvaller (niet op het wapen).

Wat moet ik doen na een overval?

 • Bel 112 en/of druk op de overvalknop.
 • Blijf overal af in verband met politieonderzoek. 
 • Laat een (geinstrueerd) persoon buiten de politie opwachten. 
 • Vraag getuigen te blijven (of noteer hun naam, telefoonnummer en adres).
 • Denk aan nazorg (bijvoorbeeld Slachtofferhulp Nederland).

Maak gebruik van cameratoezicht

Een camerabewakingssysteem helpt het beveiligingsbedrijf of u als ondernemer om bij onraad meteen in actie te komen. Bovendien helpen de beelden bij de opsporing en kunnen ze extra bewijsmateriaal vormen. En vooral: beveiligingscamera’s zijn een effectief preventiemiddel. Hebt u vragen over de aankoop en het gebruik van beveiligingscamera’s? Bijvoorbeeld aan welke eisen de camera’s moeten voldoen? Of hoe u de camerabeelden het beste kunt opslaan? Of hoe lang u de beelden mag bewaren? Kijk op de website van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) voor antwoorden op deze vragen. Kijk ook op deze website bij Cameratoezicht of Live View.

Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing

Regionale Platforms Criminaliteitsbeheersing (RPC's) zijn samenwerkingsverbanden tussen gemeenten, Politie, Openbaar Ministerie en georganiseerd bedrijfsleven waarin lokale veiligheidsproblemen worden aangepakt. RPC's richten zich op het ontwikkelen, stimuleren en uitvoeren van regionale projecten. Zo spelen de platforms bijvoorbeeld een belangrijke rol bij de implementatie van het Keurmerk Veilig Ondernemen en de Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan.