Ga naar content

Opsporing

Als een misdrijf is gepleegd, doet de politie er alles aan om de daders te traceren. Dit proces heet opsporing. Afhankelijk van de zwaarte van het misdrijf wordt een onderzoek opgepakt door een politieteam of de recherche.

Inhoudsopgave

Wat doet de politie bij opsporing?

Als ergens een strafbaar feit is gepleegd, zoals een inbraak, zoekt de politie naar sporen, hoort getuigen en slachtoffers, houdt verdachten aan en legt alle gegevens vast in een proces-verbaal.

Wat is de rol van het Openbaar Ministerie?

Het Openbaar Ministerie (OM) zorgt voor de opsporing en vervolging van verdachten van strafbare feiten. Het is de enige instantie in Nederland die verdachten voor de strafrechter brengt. Het OM werkt samen met de politie en andere opsporingsinstanties. Elk politieonderzoek staat onder leiding van een officier van justitie. Eindverantwoordelijk is het OM. Bij zware misdrijven geeft de officier van justitie direct leiding aan het onderzoek. Hij ziet erop toe dat de opsporing zorgvuldig en eerlijk verloopt, dus volgens de regels van de wet.

Mag het OM altijd alle opsporingsmiddelen inzetten?

Het OM is niet vrij om tijdens de opsporing te doen en laten wat het wil. Als het zware dwangmiddelen wil gebruiken, is toestemming van de rechter-commissaris nodig. De rechter-commissaris is een onafhankelijke onderzoeksrechter die op basis van de verkregen informatie beoordeelt of hij toestemming verleent tot het inzetten van bijzondere opsporingsmiddelen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij huiszoeking of het afluisteren van een telefoon.

Wat is de rol van de burger in de opsporing?

Burgers spelen een belangrijke rol in opsporingsonderzoeken, want de recherche is vaak afhankelijk van uw informatie. De politie roept u daarom geregeld op om informatie door te geven die mogelijk verband houdt met een misdrijf. Denk aan televisieprogramma’s als Opsporing Verzocht of een regionale opsporingsprogramma, artikelen in dagbladen en Burgernet. Gebruikt u sociale media, dan krijgt u de oproepen waarschijnlijk ook op internet te zien. Het is mogelijk om anoniem uw verhaal doen via Meld Misdaad Anoniem of telefonisch 0800-7000.