Ga naar content

Opvragen reisgegevens luchtvaart

Vliegt u vanuit Nederland naar een land buiten de EU? Of vliegt u vanuit zo’n land naar Nederland? Dan registreert de Nederlandse Douane uw reisgegevens. Dit zijn gegevens over bijvoorbeeld uw bestemming en de datum waarop u de vlucht reserveerde. De politie mag voor een strafrechtelijk onderzoek, met een vordering van de Officier van Justitie, deze gegevens bij de Douane opvragen.

Inhoudsopgave

Waarom bewaart de Douane reisgegevens van burgers?

De douane gebruikt de Passenger Name Records (PNR) voor het toezicht op de bagage van reizigers. Maar ook voor de politie kunnen gegevens van mensen die reizen met het vliegtuig cruciaal zijn. Zo kan het bij een onderzoek bijvoorbeeld van groot belang zijn te weten of een bepaalde verdachte naar Nederland is gevlogen en wanneer. Reisgegevens in de luchtvaart helpen bij de bestrijding van zware criminaliteit, terreur, illegale migratie, mensenhandel en bij het toezicht op en de controle van het goederenverkeer. 

Hoe bewaart de Douane de reisgegevens?

De Nederlandse Douane bewaart de reisgegevens in een beveiligd portaal. Dit is het Travel Information Portal (TRIP). De politie kan, met een vordering van de Officier van Justitie, via dit systeem van de Douane ook gegevens van reizigers uit TRIP opvragen.

Over welke reisgegevens beschikt de Douane?

In het TRIP zijn de Passenger Name Records (PNR) vastgelegd. Dit zijn gegevens die luchtvaartmaatschappijen registreren voor iedere passagier die een vlucht boekt. Bijvoorbeeld de datum van reservering, contactgegevens en bagage-informatie. Welke gegevens dit precies zijn, kunt u nalezen op de website van de Douane.

Wie leveren gegevens aan het Travel Information Portal (TRIP)?

De luchtvaartmaatschappijen bij wie de Douane de Passenger Name Records (PNR) opvraagt, zijn verplicht om deze gegevens aan te leveren voor:

  • alle vluchten die van buiten de Europese Unie (EU) op een Nederlands vliegveld landen;
  • en alle vluchten die vanaf een Nederlands vliegveld vertrekken naar een bestemming buiten de EU.

Wanneer mag de politie reisgegevens uit het TRIP opvragen?

De politie mag voor een strafrechtelijk onderzoek de reisgegevens alleen opvragen uit het TRIP als de Officier van Justitie daar formeel toestemming voor geeft. 

Hoe is de privacy van reizigers in het TRIP geregeld?

De Douane bewaart de Passenger Name Records (PNR) in TRIP gedurende 48 uur na aankomst of vertrek van een vlucht. In bepaalde gevallen mag de Douane de PNR-gegevens 28 dagen in TRIP bewaren. Na deze bewaarperiode worden de persoonsgegevens verwijderd.  

De Douane, het Openbaar Ministerie en de politie hebben afspraken gemaakt over het rechtmatig en veilig gebruik van de PNR-gegevens in TRIP. Zij hebben deze afspraken vastgelegd in het Vorderingsprotocol TRIP. Politie verwerkt de, op basis van een vordering van de Officier van Justitie, ontvangen PNR-gegevens volgens de privacyregels in de Wet politiegegevens. Luchtvaartmaatschappijen brengen hun passagiers op de hoogte dat zij reisgegevens verstrekken aan de overheid.

Meer informatie over reisgegevens en privacy vindt u op www.rijksoverheid.nl/reisgegevens, de website van de Douane.

Wat doet de politie met de reisgegevens?

De politie kan, met een vordering van een Officier van Justitie, reisgegevens opvragen bij de Douane voor een strafrechtelijk onderzoek. Voor het opvragen van de reisgegevens gebruikt de politie het Travel Information Portal (TRIP). De politie gebruikt de reisgegevens in het opsporingsonderzoek.