Ga naar content

Persoonsbeveiliging van VIP’s en leden van het Koninklijk Huis

Je ziet ze nauwelijks, maar ze zijn er wel: de medewerkers van de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging (DKDB). Bijvoorbeeld op Prinsjesdag of Koningsdag. Overal waar leden en gasten van het Koninklijk Huis en andere aangewezen diplomatieke personen gaan, volgen ze. Deze dienst wordt ook ingeschakeld bij bezoeken van staatshoofden, ambassadeurs en aangewezen personen tegen wie een dreiging bestaat.

Inhoudsopgave

Welke belangrijke mensen worden in Nederland persoonlijk beveiligd?

  • Leden van het Koninklijk Huis
  • Gasten van het Koninklijk Huis
  • Staatshoofden en regeringsleiders
  • Diplomaten of andere hoge buitenlandse gasten
  • Maar ook: opiniemakers en columnisten (uit de praktijk blijkt dat door het toenemende geweld en de spanningen in de samenleving hun publieke standpunten en meningen een gevaar op dreiging kunnen opleveren).

Hoe worden deze mensen beveiligd?

De DKDB beveiligt ‘op maat’. Dit wil zeggen dat zij per afzonderlijke beveiligingsopdracht bepaalt hoeveel persoonsbeveiligers, welke middelen en welke maatregelen nodig zijn om de veiligheid van de te beveiligen persoon zo goed mogelijk te waarborgen. Maatregelen zijn bijvoorbeeld: het controleren van routes, locaties en overnachtingsadressen. Uitgangspunt is een optimale waarborging van de veiligheid van de te beveiligen persoon. Risico’s voor diens veiligheid worden zoveel mogelijk uitgesloten.

Leden van het Koninklijk Huis en haar gasten worden 24 uur per dag beveiligd. Dit gebeurt in binnen- en buitenland, tijdens functiegerelateerde werkzaamheden en evenementen, maar ook in privéomstandigheden van de te beveiligen leden van het Koninklijk Huis. Het spreekt voor zich dat de dienst zich zo veel mogelijk aanpast aan de wensen van de te beveiligen personen. Dit vraagt een grote mate van flexibiliteit en improvisatievermogen van de medewerkers. Leden van het Koninklijk Huis kunnen de plannen voor hun dagindeling immers plotseling veranderen.

De DKDB heeft naast het uitvoeren van persoonsbeveiligingsopdrachten ook een adviserende functie. De aanwezige kennis over persoons- en statische beveiliging deelt de dienst met de partners binnen het beveiligingsveld. De dienst wordt vanwege de aanwezige kennis en expertise steeds vaker geraadpleegd door de politie en andere (overheids)instellingen. Medewerkers van de dienst blijven door trainingen, het verzamelen van relevante informatie, netwerken en het volgen van nieuwe ontwikkelingen up-to-date op het gebied van beveiliging.

Bij buitenlandse persoonsbeveiligingsopdrachten en begeleidingen bij buitenlandse (diplomatieke) bezoeken aan Nederland werkt de DKDB nauw samen met buitenlandse zusterdiensten en liaisons.

Wie geeft opdracht tot persoonsbeveiliging?

De DKDB bepaalt niet zelf wie persoonsbeveiliging krijgt. De Dienst Bewaken, Beveiligen en Burgerluchtvaart (DB3) onderdeel van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, geeft namens de minister van Veiligheid en Justitie beveiligingsopdrachten aan de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging (DKDB). Deze opdrachten komen tot stand op basis van inlichtingen over de aard en de ernst van de dreiging en de kans en waarschijnlijkheid dat deze daadwerkelijk plaatsvindt.

Het in 2003 ingestelde Stelsel Bewaken en Beveiligen is de leidraad voor deze opdrachten. In dit stelsel is vastgelegd voor welke (beperkte) groep personen, objecten en diensten de rijksoverheid een bijzondere verantwoordelijkheid draagt op het gebied van veiligheid. Ook protocollaire redenen geven aanleiding tot een beveiligingsopdracht. Zo is de persoonsbeveiliging van leden van het Koninklijk Huis vastgelegd in de Grondwet. De politie maakt dreigingsinschattingen en informeert onder meer de DB3 over risico’s en dreiging.