Ga naar content

Politie app

De politie stelt een gratis app beschikbaar met relevante informatie van en over de politie. Via de app kunt u makkelijk en snel contact leggen met de politie. Met deze app zet de politie een nieuwe stap in het verbeteren van haar dienstverlening.

Inhoudsopgave

Waar kan ik de app vinden?

U vindt de gratis app in de app stores (Apple iOS, Google Android) onder de naam ‘Politie’.

Wat kan de app?

Via de app kunt u:

 • Snel een melding of een tip sturen over bijvoorbeeld een verdachte situatie, inclusief een foto of video. Naast een melding over een situatie waarvan u de politie op de hoogte wil stellen kunt u ook een klacht of compliment over politieoptreden doorgeven.
 • U kunt verkopersgegevens checken voordat u met iemand zaken doet via een handelssite of webshop. U kunt met de app controleren of er meldingen over het mailadres, IBAN, telefoonnummer of website van deze (ver)koper zijn gedaan.
 • Checken of producten gestolen zijn. Controleer voor u iets tweedehands koopt of het aangeboden product bij de politie als gestolen geregistreerd staat. In deze functionaliteit kunt u de camera van uw mobiel barcodes en/of kentekens scannen om deze te controleren. Ook kunt u handmatig unieke serienummers invoeren en controleren op diefstal; zie ook stopheling.nl.
 • Wijkagenten in de buurt zoeken, zodat u weet wie de plaatselijke contactpersoon is.
 • Politiebureaus in de buurt zoeken. U kunt het adres, postadres, de openingstijden en eventuele extra informatie van politiebureaus vinden.
 • Informatie over vermiste en gezochte personen bekijken.

De app wordt in de loop der tijd uitgebreid met nieuwe functies. Hebt u vragen en/of opmerkingen over deze app? Gebruik het feedbackformulier in de app.

Voor welke platforms is de app geschikt?

De app is ontwikkeld voor smartphones met softwareversie:

 • iOS (alle versies vanaf 11.2)
 • Android (alle versies vanaf 6.0)

Hoe kan ik via de politie-app een foto of filmpje naar de politie sturen?

U hebt iets gefotografeerd of gefilmd dat u wilt doorgeven aan de politie. Via melden kunt u foto's en filmpjes als bijlage toevoegen aan uw melding. Hebt u meerdere foto’s of video’s groter dan 100 Mb, bel dan met de politie via 0900-8844. Bij spoed belt u altijd 112.

Hoe zit het met mijn privacy?

Na installatie van de app wordt gevraagd of u akkoord bent met het gebruik persoonsgegevens. En moet u aangeven of u ouder bent dan 16 jaar bent of toestemming hebt om deze app te gebruiken. Zodra u de app gaat gebruiken, bijvoorbeeld bij ‘Melden’, wordt gevraagd om toegang tot uw locatie en om toegang tot uw camera en foto’s. De politie heeft geen toegang tot unieke identifiers over u of uw toestel, zoals IMEI- of IMSI-nummers. Ook niet via de app stores.

In de app worden de volgende functionaliteiten aangeboden met de volgende doelen:

 • Melden: heeft ten doel de politie op de hoogte te brengen van een (verdachte) situatie. Uw persoonsgegevens vallen in gevolg van een melding onder de Wet Politie Gegevens (WPG). Zie ook https://www.politie.nl/themas/melden.html
 • Klacht: Het kan gebeuren dat u vindt dat u niet naar behoren bent behandeld door een van de medewerkers van de politie. Omdat de politie van haar fouten kan en wil leren, is er een klachtenregeling. Uw persoonsgegevens vallen in gevolg van een klacht onder de Wet Politie Gegevens (WPG). Zie ook https://www.politie.nl/contact/klachtformulier.html
 • Compliment: heeft ten doel een blijk van waardering voor het politiewerk te geven. Uw persoonsgegevens vallen in gevolg van een compliment onder de  Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Zie ook https://www.politie.nl/contact/complimentformulier.html
 • Feedback: heeft ten doel de werking van de politie app te verbeteren. Uw persoonsgegevens vallen in gevolg van een feed back onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
 • Check-it: Hierbij worden geen persoonsgegevens vastgelegd. Deze functionaliteit heeft ten doel u in staat te stellen om:

U vindt het algemene privacy statement van de politie op deze pagina.

Wat gebeurt er met mijn instellingen?

Uw instellingen worden op uw eigen smartphone opgeslagen.

Kan de politie meekijken in mijn telefoon als ik de app download?

Nee, het gebruik van de app is anoniem. Zie ook vraag over ‘Hoe zit het met mijn privacy?’.

Worden mijn gegevens door de politie aan andere organisaties doorgegeven?

Nee, alle informatie die de politie via de app ontvangt zoals meldingen, worden in principe niet gedeeld met andere organisaties tenzij er sprake is van spoedeisende zaken voor andere hulpdiensten.

Wat doet de politie met de gegevens die ik opstuur?

Wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt, wordt dat u medegedeeld wanneer u uw contactgegevens hebt achtergelaten. Zie ook de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
De politie vermeldt welke gegevens bewaard worden en wat de reden daarvoor is. De politie gebruikt uw persoonsgegevens enkel voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Dat betekent dat de politie uw gegevens niet gebruikt voor andere doeleinden. Eventuele bijlagen zoals foto’s of video’s worden gebruikt om een beter beeld te krijgen van uw melding. Zie ook de Wet politiegegevens.

Krijg ik een terugkoppeling vanuit de politie als ik via de app reageer?

Zodra u een melding-, klacht- of compliment verstuurt via de politie app neemt de politie via telefoon of email contact met u op, mocht dat nodig moeten zijn. De manier van contact kiest u zelf in de app. De formulieren die beschikbaar zijn in de app zijn niet bedoeld voor spoedeisende zaken. In geval van nood, belt u altijd 112.

Werkt de app ook in het buitenland?

Meldingen kunnen ook vanuit het buitenland worden verstuurd. Bij het veld ‘plaatsnaam’ dient echter wel een Nederlandse gemeente te worden ingevuld.

Waarom mis ik een aantal functionaliteiten in vergelijking met de oude politie app?

Een aantal onderdelen van de oude politie app komt niet meer terug in de nieuwe app. Maar een aantal onderdelen staat in de planning om weer te worden aangeboden in de nieuwe app. Wat zit er nu niet in de app?

 • Nieuws
 • Live feed: links naar twitterberichten

Er is voor gekozen om van de nieuwe app een doe-app te maken. Dit houdt in dat alles in de app gericht is om meldingen doen et cetera. De oude app ging vooral over het brengen van nieuws en vermissingen, ofwel informatie tot je nemen en is daarom niet meer in de nieuwe app opgenomen. Deze informatie is nog wel zichtbaar op politie.nl en via social media.

Wordt de politie app ook uitgebreid met nieuwe functionaliteiten?

Deze app wordt uitgebreid met nieuwe mogelijkheden. De nadruk ligt op burgerparticipatie. Hier kan de burger zelf een dossier van eenvoudige diefstal gaan opstellen met behulp van de app. Via de verschillende app stores wordt bekendgemaakt welke nieuwe mogelijkheden zijn toegevoegd aan de nieuwere versies.

Hoe kan ik een klacht indienen over de politie app?

Via het menu vindt u de knop Feedback in de politie app. Daar kunt u uw klacht, maar ook suggesties voor verbetering achterlaten. Indien nodig zal een medewerker van de politie contact met u opnemen.