Ga naar content

Huisstijl

Bij de huisstijl van de politie denken de meeste mensen direct aan ons logo, aan de striping op de politieauto’s en aan het ‘wybertje’ aan de gevel van onze politiebureaus. Maar er is meer: we hebben allemaal dezelfde politie-uniformen, zelfs een eigen lettertype, één website, briefpapier en nog veel meer. En al deze zaken die ons zo herkenbaar maken, noemen we ‘de politiehuisstijl’. Deze politiehuisstijl is wettelijk beschermd zodat anderen er niet zomaar gebruik van kunnen maken.

Inhoudsopgave

Waarom is de politiehuisstijl wettelijk beschermd?

Omdat de politie bijzondere taken en bevoegdheden heeft, moet u er op kunnen vertrouwen dat het echt om de politie gaat. We vinden het ontzettend belangrijk dat alle mensen zeker weten dat ze echt iemand van de politie tegenover zich hebben, bijvoorbeeld als ze hulp nodig hebben, er iets gevraagd wordt of als de politie medewerking vraagt of eist.
En daarom controleren we actief of mensen oneigenlijk gebruik maken van ons logo of politie-uniform. Of, erger nog, er misbruik van maken door mensen te misleiden.

Welke zaken zijn wettelijk beschermd en wat betekent dat?

De rechten op het uniform van de politie, zowel het operationele uniform als representatieve uniform (tenue met het witte overhemd), zijn wettelijk beschermd. Dit geldt ook voor het politielogo en de striping op de politie voertuigen. De politie mag dus als enige het logo en de striping gebruiken en alleen politiemensen mogen het uniform dragen.

Voorbeelden van politiehuisstijl

Hoe zit het met vuurwapens en bijvoorbeeld een zwaailicht?

Vuurwapens vallen niet onder de huisstijl. Een zwaailicht ook niet. Toch maken deze twee voorwerpen duidelijk deel uit van onze uitrusting en mogen ze niet (zomaar) door anderen gebruikt worden.

De politie is bevoegd om een wapen te dragen. In Nederland moet je een wapenvergunning hebben als je een vuurwapen wilt aanschaffen. Zélfs voor een vuurwapen dat zo is aangepast dat je er onmogelijk (meer) mee kunt schieten. Voor de meeste nepwapens geldt dat het bezit strafbaar is. Dit geldt niet voor speelgoedwapens die voorzien zijn van een CE-keurmerk. Zie de WWM Wet Wapens & Munitie (wetten.overheid.nl).

Blauw zwaailichtVoor zwaailichten geldt dat niet alleen politie, brandweer en ambulance er gebruik van maken. Ook Rijkswaterstaat, autobergingsbedrijven, vuilniswagens, dierenambulances en begeleiders van zware transporten doen dat. De zwaailichten die zij gebruiken zijn echter oranje of geel van kleur. Hulpdiensten mogen als enige blauwe zwaailichten gebruiken. Daarbij gebruiken zij meestal ook een geluidssignaal (sirene). Blauwe lichten betekenen: zorg op een veilige manier dat wij er langs kunnen, want wij zijn met spoed ergens nodig.

Kan ik het politielogo of uniform gebruiken?

Jaarlijks krijgt de politie veel verzoeken om het politielogo en/of het uniform te mogen gebruiken. Het gaat dan bijvoorbeeld om borden, folders, congressen, documentaires, theaterproducties of televisie- en filmproducties. Gebruik van de politiehuisstijl voor commerciële doeleinden wordt in principe niet toegestaan.  Er zijn uitzonderingen, deze gelden met name voor media/theater producenten en organisaties waar de politie mee samenwerkt. Meestal is officiële toestemming nodig voor het gebruik voor uw productie of evenement. Alleen voor dramaproducties volstaat een melding, waarna u uw benodigde materialen kunt huren bij geaccrediteerde verhuurbedrijven.
Als u gebruik wilt maken van het politielogo of andere onderdelen van de politiehuisstijl, zoals het uniform, neemt u contact op met de politie. Via deze pagina kunt u uw aanvraag doen.

Kan ik onterecht gebruik van de politiehuisstijl melden?

Help ons om onterecht gebruik of misbruik van de politiehuisstijl tegen te gaan.
Dat kan via dit formulier.

U wilt erop kunnen vertrouwen dat iedereen die de huisstijl van de politie gebruikt, ook echt van de politie is. Daarom zijn mensen die deze ten onrechte gebruiken strafbaar. Waarom zou u het melden? Stelt u zich eens voor:

  • Er staat een agent voor u en hij vraagt u naar uw legitimatiebewijs. Dan wilt u toch zeker weten dat dit een politiemedewerker is?
  • Of u volgt op Twitter een agent. Wat u niet weet, is dat hij helemaal geen agent is, maar gewoon het politielogo op zijn profiel heeft geplakt.
  • Of die brief die u krijgt met een politielogo erop. U wilt toch niet dat deze verstuurd is door iemand die op deze wijze probeert persoonlijke gegevens van u in bezit te krijgen?

Kortom loopt u tegen misstanden aan? Vul het formulier in.