Ga naar content

Preventief fouilleren

Het aantal slachtoffers door vuurwapengeweld of steekincidenten groeit. Ook gebruiken criminelen steeds vaker wapens bij overvallen, straatroven en bedreigingen. Mensen voelen zich hierdoor onveilig. Preventief fouilleren kan bijdragen aan het verkleinen van wapenbezit en -gebruik.

Inhoudsopgave

Wanneer mag de politie preventief fouilleren?

De politie mag alleen preventief fouilleren in de daarvoor aangewezen veiligheidsrisicogebieden. Dit zijn gebieden met een hoog aantal wapenincidenten en/of een ernstige mate van (vuur)wapengebruik. In deze gebieden geldt ook een messenverbod.

Mag de politie zomaar wapencontroles houden in veiligheidsrisicogebieden?

Nee, de politie heeft toestemming nodig van de officier van justitie. Deze toestemming wordt ‘last’ genoemd. De politie maakt voor zo’n last een sfeerverbaal van de afgelopen maanden met relevante incidenten en ontwikkelingen in het gebied. Geeft de officier van justitie toestemming? Dan schrijft hij of zij een ‘last’ waarin staat op basis van welke feiten de politie mag fouilleren en tussen welke tijdstippen. 

Wie mag de politie controleren?

De politie mag iedereen controleren die zich tijdens de actie in een aangewezen gebied of een gedeelte van een aangewezen gebied bevindt. De controles richten zich met name op de zogenoemde hotspotgebieden waar veel wapenincidenten plaatsvinden. De politie voert de controles met de grootste zorgvuldigheid uit.

Wat mag de politie controleren?

  • Verpakkingen van goederen
  • Vervoermiddelen
  • Kleding van personen.

Wij vragen uw begrip!

De politie kan zich goed voorstellen dat niet iedereen het even prettig vindt om gefouilleerd te worden. Wij vragen echter toch uw begrip en vriendelijke medewerking. Als u meewerkt aan preventief fouilleren, werkt u mee aan een veiligere samenleving. En dat is iets waar we ons allemaal in kunnen vinden.