Ga naar content

Proces-verbaal

Als de politie een overtreding constateert, maakt deze proces-verbaal op. Dat is een verslag van de politie over alle stappen die ze hebben gezet in het onderzoek. Wanneer de politie een misdrijf constateert doet ze onderzoek. Hier hoort het verslag van het verhoor van de verdachte bij en ook de verklaringen van getuigen. De term proces-verbaal verwijst meestal naar het officiële document, waarin de persoonsgegevens van het slachtoffer van een misdrijf staan, naast die van de dader, het tijdstip en de plaats ervan, en niet te vergeten de toedracht.

Inhoudsopgave

Wat is een proces-verbaal?

Een proces-verbaal is een officieel op papier gesteld verslag van de politie. Dit verslag bevat enkele belangrijke feiten. De politieambtenaar heeft alle feiten in het proces-verbaal opgeschreven die hij of zij zelf heeft waargenomen. Dit zijn ook verklaringen die de politieambtenaar van de verdachte(n) of getuige(n) heeft gehoord. Alles wat verdachten of getuigen hebben verklaard staat in het proces-verbaal.

Tot 2005 was het proces-verbaal altijd een handgeschreven document. Tegenwoordig maakt de politie steeds vaker gebruik van mobiele apparaten, zogeheten PDA’s. Gegevens worden dan ter plekke ingevoerd en direct elektronisch verstuurd.

Wie kunnen proces-verbaal opmaken?

Naast politieagenten, officieren van justitie en medewerkers van de Koninklijke Marechaussee (de zogeheten opsporingsambtenaren) kunnen ook buitengewoon opsporingsambtenaren een proces-verbaal opmaken. Bijvoorbeeld boswachters, conducteurs en douanebeambten.

Moet u een proces-verbaal ondertekenen?

Alles wat de politie constateert, staat in het proces-verbaal. Opgenomen verklaringen zijn daadwerkelijk verklaard. Na afloop van de ondervraging of het onderzoek krijgt u de vraag het proces-verbaal te ondertekenen. Daartoe bent u niet verplicht. U mag zonder opgave van reden weigeren om te ondertekenen. Dit is belangrijk, want als u het proces-verbaal ondertekent kunnen de dingen die daarin staan later tegen u worden gebruikt.

Wat gebeurt er met een proces-verbaal en waar gaat het naartoe?

Alle bevindingen van de politie worden opgeschreven in een proces-verbaal. Gaat het om een verkeersovertreding, dan gaat het proces-verbaal naar het Centraal Justitieel Incassobureau. Is er sprake van een misdrijf, dan zal de recherche het slachtoffer, de verdachte(n) en eventuele getuige(n) horen. Ook volgt overleg met de officier van justitie, die het dossier met de processen-verbaal ontvangt. Hij beoordeelt of alle feiten duidelijk zijn en hoe sterk het bewijs is.

Wat is een mini-pv?

Een mini-pv is een bekeuring. U krijgt bijvoorbeeld een bekeuring voor te hard rijden of wildplassen. Bij één gelegenheid/incident kan iemand voor maximaal drie feiten een bekeuring krijgen.