Ga naar content

Prostitutie

Prostitutie is in Nederland legaal zolang het gaat om vrijwillige seks tussen volwassen. Gedwongen prostitutie is strafbaar. Misstanden zoals seksueel geweld en verkrachting komen vaak voor in de prostitutie. De politie richt zich op de opsporing en bestrijding hiervan. Om misstanden in de seksindustrie te voorkomen, ligt er een nieuwe wet voor behandeling in de Tweede Kamer die bordelen, clubs en escortbedrijven verplicht om een vergunning aan te vragen bij de gemeente.

Inhoudsopgave

Wanneer is er sprake van seksuele uitbuiting?

Er is sprake van uitbuiting als iemand wordt gedwongen als prostituee te werken. Daarbij heeft diegene meestal niet meer de identiteitspapieren in bezit. De rijksoverheid heeft de folder prostitutie en uitbuiting ontwikkeld, die is bestemd voor mensen die in de prostitutie werken en voor mensen die iemand kennen die in de prostitutie werkt. De publicatie bevat de volgende onderwerpen:

  • Hoe herkent u uitbuiting?
  • Waar krijgt u hulp en informatie?
  • Coördinatiecentrum Mensenhandel (CoMensha).
  • Hulp door de politie
  • Uw rechten als slachtoffer: de B8/3-regeling helpt u met opvang, bedenktijd over uw aangifte en een tijdelijke verblijfsvergunning
  • Meld Misdaad Anoniem

Wat is de rol van de Zedenpolitie?

De politie richt zich op het bestrijden van seksueel geweld en het verlenen van zorg aan de slachtoffers en andere betrokkenen. Hierbij staat het welzijn van het slachtoffer voorop. De politie houdt zich bezig met het opsporen en bestrijden van gedwongen prostitutie, en houdt toezicht op de prostitutiebranche.

Wat gebeurt er bij aangifte van een zedenmisdrijf?

De Zedenpolitie houdt bij een eerste contact een informatief gesprek, waarin het slachtoffer wordt ingelicht over de procedure. Daarna is er een bedenktijd om tot daadwerkelijke aangifte over te gaan. Tijdens het verhoor worden zoveel mogelijk details gevraagd. Er zijn speciaal opgeleide vrouwelijke en mannelijke rechercheurs die veel ervaring en kennis hebben over zedenzaken. Zij kunnen goed omgaan met emotionele gevoeligheden. De verhoren in zedenzaken worden op geluidstape en soms op video vastgelegd. Het slachtoffer of iemand anders kan er ook voor kiezen alleen een melding te doen van seksueel geweld. Dit kan zelfs anoniem. De Zedenpolitie is bereikbaar via 0900-8844.

Wat houdt het politieonderzoek bij een zedenmisdrijf in?

Na aangifte van een zedenzaak begint een politieonderzoek. De recherche gaat op zoek naar bewijsmateriaal. Hiervoor kan de medewerking van het slachtoffer worden gevraagd, zoals voor de inzage in het medisch dossier. Het kan zijn dat ook een arts een onderzoek instelt. Deze bepaalt de aard van verwondingen en bewaart eventuele sporen, zoals vezels van de trui van de dader, bloed of sperma. In het belang van een zedenonderzoek is het belangrijk dat alle sporen terug te vinden zijn en dat het slachtoffer zich niet wast. De behandelende rechercheur houdt, voor zover mogelijk, het slachtoffer op de hoogte van zijn of haar zaak.

Wat houdt de opheffing van het bordeelverbod in?

In 2000 is in Nederland het bordeelverbod opgeheven. Daarmee werd ook het uitbaten van betaalde seks via bordelen legaal. Seksexploitanten, bordeeleigenaren, pooiers, raamverhuurders en prostituees worden voor de wet gezien als gewone werkgevers en werknemers. Wel kunnen gemeenten een vergunning eisen voor de vestiging van een bordeel.

Wat zijn de regels voor sekswinkels, seksinrichtingen en het tentoonstellen van porno?

Een gemeente kan via de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) een gebied of deel van de stad aanwijzen waarin het verboden is een sekswinkel of een seksinrichting te exploiteren. Dit verbod kan ook gelden voor foto's of afbeeldingen aangebracht aan sekstheaters, bedoeld om de aandacht van het publiek te vestigen op de voorstellingen. De gemeente geeft in de APV aan wat de sluitingstijden zijn van een sekswinkel of seksinrichting.