Ga naar content

Recherche

De recherche is een onderzoeksafdeling binnen de politie, die als taak heeft misdrijven op te lossen en verdachten op te sporen. Dit kan gaan om inbraken, zedenmisdrijven, drugs, milieucriminaliteit, moord of fraude.

Inhoudsopgave

Wat is forensische opsporing?

Een forensisch (of technisch) rechercheur zoekt naar sporen op de plek van een misdrijf. Denk aan vingerafdrukken en haren. De rechercheur zorgt dat hij er snel bij is, want aan vernielde sporen heeft hij niets. Elk spoor stelt hij zogezegd ‘veilig’, om het in het laboratorium te (laten) onderzoeken. Hij kijkt of de sporen in relatie staan tot mogelijke verdachte personen en probeert een beeld te vormen wat er op de plek is gebeurd. Forensisch rechercheurs werken bij complexe zaken samen met het Nederlands Forensisch Instituut.

Wat doet de tactische recherche?

De tactische recherche verzamelt informatie over strafbare feiten en verdachte personen. Een rechercheur probeert onder meer te achterhalen wat er precies is gebeurd en welk motief de dader had. Om meer te weten te komen, ondervraagt hij slachtoffers, getuigen en buurtbewoners. Ook kijkt hij of er voor en na het delict opvallende dingen zijn gebeurd. Zo wordt het plaatje steeds completer. Het forensisch onderzoek kan daarbij helpen en aan de hand van verzameld sporen materiaal kunnen verdachten in beeld worden gebracht.

Wat gebeurt er tijdens een verhoor?

Het verhoor van de verdachte is bedoeld om in het kader van waarheidsvinding te achterhalen wat er is gebeurd. De verdachte kan hier duidelijkheid in verschaffen, maar ook het forensisch onderzoek en de verhoren van getuigen dienen daarbij als ondersteuning.

De verdachte is niet verplicht mee te werken aan het onderzoek en mag voorafgaande en tijdens het onderzoek een advocaat raadplegen. Als een verdachte is aangehouden wordt hij voorgeleid voor een hulpofficier van justitie (HOVJ). Na de voorgeleiding kan de hulpofficier van justitie het bevel geven de verdachte voor de duur van maximaal negen uur op te houden voor onderzoek als het gaat om een strafbaar feit waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten. Een voorbeeld hiervan is diefstal met geweld. Als het gaat om een strafbaar feit waarvoor geen voorlopige hechtenis is toegelaten (zoals belediging), dan mag de verdachte maximaal zes uur worden vastgehouden voor onderzoek. De tijd tussen middernacht en 9:00 uur ’s ochtends wordt daarbij niet meegerekend. De HOVJ kan in het belang van het onderzoek bij voldoende gronden deze periode van zes uur met maximaal drie dagen verlengen.

Sommige verhoren, ook van getuigen en aangevers worden verplicht opgenomen (audio en/of visueel).

Hier is een YouTube-video ingesloten. Deze kan niet getoond worden omdat u geen cookies accepteert. U kunt de video ook bekijken op http://www.youtube.com/watch?v=5y0VrBR-lsk

Welke recherchespecialismen zijn er?

 • Digitale recherche
  De digitale recherche ondersteunt bij rechercheonderzoeken. De digitale rechercheurs onderzoeken ‘digitale informatiedragers’ van verdachten en getuigen. Denk bijvoorbeeld aan computers, mobiele telefoons, organizers en digitale fotocamera’s etc. Een digitaal rechercheur weet hoe hij ‘verborgen’ informatie boven water krijgt. Zelfs als bijvoorbeeld de harde schijf van een computer bewust is gewist.
 • Financiële recherche
  Misdaad mag niet lonen! De financiële recherche probeert zo veel mogelijk onderzoek te doen op basis waarvan crimineel bezit kan worden ontnomen. Crimineel bezit bestaat uit geld en bezittingen die op onrechtmatige wijze zijn verkregen. Bijvoorbeeld door fraude, diefstal of drugshandel. Goed financieel rechercheren is een vak apart!
 • Zedenrecherche
  Zedenrechercheurs behandelen zaken zoals aanranding, verkrachting, ontucht met kinderen en openbare schennispleging. Slachtoffers krijgen eerst een informatief gesprek, waarin ze uitleg krijgen over de aangifteprocedure. Daarna krijgen ze een bedenktijd: willen ze echt aangifte doen? Tijdens een verhoor vraagt een zedenrechercheur zo veel mogelijk details. Een zedenrechercheur kan goed omgaan met emotionele gevoeligheden. Voor jonge kinderen is een speciaal ingerichte verhoorstudio.
 • Milieurecherche
  Milieucriminaliteit is haalcriminaliteit. Het opsporen en bestrijden van (middel)zware milieucriminaliteit zoals handel in bedreigde dier- en plantensoorten, asbestfraude, bodemverontreiniging, illegale afvaltransporten en incidenten als Chemie-pack (brand bij Moerdijk) gebeurt door de rechercheurs van het Team Milieu. Ook is er een landelijke recherche die zich bezighoudt met (inter)nationale milieumisdaden. Milieudelicten zijn gevaarlijk voor de gezondheid en veiligheid van mens en dier. Bovendien worden er miljarden euro’s aan verdiend. De politie pakt milieucriminelen dan ook hard aan. Lees ook deze informatie over milieucriminaliteit.