Ga naar content

Schengen Signaleringen

Current language: Nederlands

Het Schengengebied is een groot deel van het Europese vasteland waarbinnen geen grenscontroles plaatsvinden aan de gemeenschappelijke binnengrenzen. De deelnemende landen passen gemeenschappelijke regels toe voor controles aan de buitengrenzen van het Schengengebied. Dit geldt ook voor het verstrekken van visa en voor samenwerking tussen politiële en justitiële diensten in strafzaken.

Wat is het Schengeninformatiesysteem (SIS II)?

Het Schengeninformatiesysteem (en de tweede generatie van het systeem: SIS II) vormt de kern van de Schengensamenwerking. Dankzij dit informatiesysteem kunnen de nationale grenscontrole-, douane- en politiële autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de controles zowel aan de buitengrenzen van als binnen het Schengengebied, signaleringen opnemen over gezochte of vermiste personen en objecten zoals gestolen voertuigen en documenten. SIS II behoudt dan ook de belangrijke rol als vervanging van controles aan de binnengrenzen en het maakt vrij verkeer van personen binnen het Schengengebied mogelijk.

SIS II biedt informatie over personen aan wie toegang of verblijf in het Schengengebied geweigerd is, of die worden gezocht in verband met misdaden. SIS II bevat daarnaast informatie over vermiste personen; met name kinderen en andere kwetsbare personen die bescherming behoeven. In SIS II worden ook gegevens over bepaalde voorwerpen vastgelegd, zoals auto’s, vuurwapens, schepen en identiteitsdocumenten die verloren of gestolen zijn of gebruikt zijn bij een misdaad.

In wezen betekent dit dat een douane-, politie- of justitiële autoriteit of relevante administratieve autoriteit in een land een ‘signalering’ kan opnemen met daarin een omschrijving van de gezochte persoon of het gezochte voorwerp.

De redenen voor het opnemen van een signalering zijn:

  • Toegang weigeren aan personen die geen recht hebben op toegang of verblijf in het Schengengebied.
  • Opsporen en aanhouden van een persoon tegen wie een Europees aanhoudingsbevel is uitgevaardigd.
  • Ondersteuning bij het vaststellen van de verblijfplaats van personen, op verzoek van justitiële of rechtshandhavingsautoriteiten.
  • Opsporen en beschermen van vermiste personen.
  • Terugvinden van gestolen of vermiste eigendommen.

Recht op kennisneming, correctie of verwijdering

Indien u wilt weten of u staat gesignaleerd in SIS II, kunt u een verzoek om kennisneming (ook wel inzage genoemd) indienen in ieder tot het Schengengebied behorend land. Ook kunt u een verzoek om correctie of een verzoek om verwijdering van de signalering indienen indien u meent dat de signalering onjuiste gegevens bevat of niet in SIS II had mogen worden opgenomen.

Voor het indienen van een verzoek in Nederland dient u een brief te schrijven aan:

Politie
Landelijke Eenheid
t.a.v. de privacyfunctionaris
Postbus 100
3970 AC Driebergen

Ter verificatie van uw identiteit dient u een kopie van uw paspoort mee te zenden.

Meer informatie