Ga naar content

Slachtofferhulp

Bent u slachtoffer van een misdrijf? Of bent u nabestaande van een slachtoffer? Dan kunt u te maken krijgen met een doolhof van instanties, schaderegelingen, juridische procedures en emoties. U kunt voor gratis hulp, advies en informatie terecht bij een aantal organisaties, bijvoorbeeld Slachtofferhulp Nederland. Slachtofferhulp Nederland helpt om de zaken op een rij zetten en kan bijvoorbeeld informeren over de mogelijkheden voor schadevergoeding. Deze ondersteuning is gratis.

Inhoudsopgave

Welke slachtofferorganisaties zijn er?

SlachtofferWijzer.nl biedt een overzicht van beschikbare hulp voor slachtoffers van (seksueel) geweld, een ongeval, diefstal en voor achterblijvers van vermisten. U vindt er algemene informatie en een overzicht van hulpverlenende organisaties. Bij deze organisaties kunt u terecht voor praktische, juridische, financiële en/of emotionele hulp. Ook kunt u via de website een veilige opvangplek zoeken. 

Wat is het Slachtofferloket?

In het Slachtofferloket werken politie, het Openbaar Ministerie en Slachtofferhulp Nederland nauw samen. Op het slachtofferloket kunt u terecht voor alle dienstverlening en informatie rond het strafproces en de uitvoering van de straf. Op www.slachtofferloket.nl vindt u de telefoonnummers van alle regionale slachtofferloketten.

Wat kan Slachtofferhulp Nederland voor mij als slachtoffer doen?

Slachtofferhulp Nederland helpt als u slachtoffer bent bij een misdrijf, een verkeersongeluk of een ramp. Slachtofferhulp Nederland is ook bedoeld voor: familie en kennissen van het slachtoffer; getuigen; nabestaanden.

Wat doet Slachtofferhulp Nederland? Zij geeft onder meer informatie over schadevergoeding, juridische procedures en verzekeringen. Ook kan zij verwijzen naar andere hulpverleners of deskundigen.

Hoe kan ik Slachtofferhulp Nederland bereiken?

 • Via het telefoonnummer 0900-0101 (lokaal tarief). In crisissituaties is de lijn ook buiten kantoortijden geopend.
 • Ook kunt u op de website van Slachtofferhulp Nederland meer informatie en een bureau bij u in de buurt zoeken.

Bestaat er een speciale Slachtofferhulp voor mensen in detailhandel?

Bij agressie, geweld, overval of ongeval in een winkel staat u niet alleen. Voor de gehele detailhandel bestaat een goede en gratis opvangregeling bij ernstige gebeurtenissen: HBD Slachtofferhulp Detailhandel. Bent u winkelier en krijgt u te maken met agressie, geweld, een overval of een ongeval in uw winkel?

 • Bel eerst 112 voor politie, brandweer of ambulance.
 • Bel daarna HBD Slachtofferhulp Detailhandel op 0800-0801 voor gratis eerste opvang.
  Kijk op de website voor meer informatie.

Wat doet de politie?

 • De politie richt zich vooral op acute hulpverlening aan slachtoffers en op het opsporen van strafbare feiten. Slachtofferhulp kan de betrokkenen op een later moment helpen bij de afhandeling van de schade en het verwerken van eventuele emoties.
 • Als u bij de politie aangifte doet, kan deze met uw toestemming uw gegevens doorgeven aan Slachtofferhulp Nederland. Een medewerker van Slachtofferhulp Nederland neemt contact met u op.

Hoe is mijn positie als slachtoffer in de wet geregeld?

Sinds 1 januari 2011 is de Wet versterking positie slachtoffers  van kracht. In deze wet worden de rechten van slachtoffers van misdrijven gebundeld en verder uitgebreid. Dat heeft ook gevolgen voor de rechtspraak. Meer informatie over de positie van het slachtoffer in het strafproces vindt u op de website van de Rechtspraak

Wanneer krijg ik als slachtoffer een vergoeding voor de geleden schade?

 • Als mensen slachtoffer van geweldsmisdrijven zijn, kan het Schadefonds Geweldsmisdrijven hen een financiële tegemoetkoming in de letselschade (smartengeld en gemaakte kosten) geven. Er moet dan wel sprake zijn van ernstig letsel. Ook nabestaanden kunnen in een aantal gevallen in aanmerking komen voor een uitkering. Op de website van het Schadefonds vindt u meer informatie en kunt u het aanvraagformulier downloaden.
 • Als door een rechter een schadevergoedingsmaatregel  is opgelegd in het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) moet de dader een vergoeding aan het slachtoffer betalen. Het CJIB kan maatregelen nemen om een betaling af te dwingen en keert de schade, waar mogelijk, met de voorschotregeling uit.

Ik ben slachtoffer en heb juridisch advies nodig

Soms krijgt u als slachtoffer te maken met juridische vragen en problemen. U kunt dan:

 • hulp vragen van een rechtsbijstandsverlener. Dat kan bijvoorbeeld via een rechtsbijstandverzekering, als u die heeft afgesloten;
 • een advocaat inschakelen;
 • contact opnemen met de jurist van een vakbond (u moet er dan wel lid van zijn).
 • u kunt ook terecht bij het Juridisch Loket . Het Juridisch Loket geeft informatie en advies en kan u eventueel doorverwijzen naar een advocaat. Aan de hulp van het Juridisch Loket zijn geen kosten verbonden.

Wat kan het Openbaar Ministerie voor mij als slachtoffer doen?

Het Openbaar Ministerie (OM) brengt verdachten voor de rechter, maar daarmee houdt het niet op. Slachtoffers hebben een belangrijke rol in het strafproces. Het OM is zich daarvan bewust en spant zich er daarom voor in dat recht wordt gedaan aan het slachtoffer. Zo kan zij slachtoffers desgevraagd op de hoogte houden van de ontwikkelingen in hun zaak.
Meer informatie over de rol van het OM vindt u op hun website.

Wat kan Slachtoffer in Beeld voor mij doen?

Slachtoffer in Beeld  is een landelijke organisatie die gesprekken tussen slachtoffer en dader verzorgt. Tijdens zo’n gesprek kan het slachtoffer de dader bijvoorbeeld vragen stellen. In plaats van een gesprek is het ook mogelijk om brieven te schrijven of een ‘pendelbemiddeling’ te verzorgen waarbij een bemiddelaar boodschappen tussen beide partijen overbrengt. Kijk voor meer informatie op de website van Slachtoffer in Beeld.