Ga naar content

Acquisitiefraude (Spookfacturen)

Acquisitiefraude is een fraude/oplichtingsvorm waar een product of dienst wordt aangeboden die niet wordt geleverd. Ook worden soms kosten in rekening gebracht voor zaken waar geen opdracht voor is gegeven. Onder acquisitiefraude worden spookfacturen, advertentiefraude, valse e-mails en CEO-fraude gerekend.

Inhoudsopgave

Hoe doet u aangifte van acquisitiefraude?

Doe altijd aangifte van acquisitiefraude. Bel hiervoor de politie via 0900-8844.

Malafide advertentiebureaus

Als u facturen van een advertentiebureau ontvangt en achteraf het gevoel heeft te zijn misleid, dan is het advies om de factuur niet te betalen. Als u de facturen onbetaald laat, is het van groot belang om verweer te voeren tegen de vordering. Met andere woorden: u moet het advertentiebureau laten weten dat u het niet met de eis eens bent en vooral waarom niet.

 • Verstuur uw verweer altijd via de aangetekende post of aangetekende e-mail, zo kunt u aantonen dat u moeite heeft gedaan om het bureau uw standpunten mede te delen.
 • Vermeld nooit uw handtekening op uw correspondentie om eventueel misbruik te voorkomen.
 • Lees goed de algemene voorwaarden en de getekende offerte/ opdrachtbevestiging. Soms is het mogelijk om binnen enkele (meestal 8) dagen de overeenkomst alsnog te annuleren.
 • Als er door een tekening onbevoegd persoon ondertekend of toegezegd (die persoon is niet als zodanig ingeschreven in het Handelsregister), is er in eerste instantie geen rechtsgeldige overeenkomst tot stand gekomen.
 • U kunt de overeenkomst wellicht vernietigen op grond van bedrog en / of dwaling. De zogenaamde overeenkomst kan ontbonden worden op grond van wanprestatie.
 • Als u twijfelt aan de magazines/boekjes die worden uitgegeven door het advertentiebureau of de door het advertentiebureau geëxploiteerde websites, kunt u hen vragen om verantwoording af te leggen voor de wijze waarop zij hun taken hebben voldaan.
 • Wees niet te geïntimideerd door dreigementen afkomstig van incassobureaus, veelal werken deze incassobureaus samen met de advertentiebureaus.
 • Het advertentiebureau kan naar de rechter stappen zodat de rechter over de kwestie kan oordelen.
 • Rechters oordelen zeer divers in deze zaken. Het is van groot belang, dat u altijd goed schriftelijk verweer heeft gevoerd en dat u een actieve houding heeft aangenomen in de zaak.
 • Als u een aangetekend schrijven van het advertentiebureau heeft ontvangen als ‘welkomstbrief’ en u reageert daar niet of pas heel laat op, is de kans groot dat de rechter u in het ongelijk zal stellen.
 • Als u een faxbericht of e-mail heeft ontvangen die goed leesbaar en duidelijk is en u heeft deze ondertekend, zijn er rechters die oordelen dat de overeenkomst goed tot stand is gekomen.
 • Een door het advertentiebureau opgenomen gesprek is weliswaar rechtsgeldig, maar veel rechters vinden dit medium toch makkelijk manipuleerbaar.

Herkennen en voorkomen malafide advertentiebureaus

Herkennen

 • Er is al een zakelijke relatie met het bureau en de ondernemer moet ‘slechts’ de bedrijfsgegevens controleren op de nu komende fax of e-mail.
 • Er wordt gevraagd of er tegen betaling interesse is in verlenging van de ‘gratis’ vermelding op de website van het advertentiebureau. Zo niet, onderteken dan snel de fax.
 • De ondernemer kan een gehandicaptenkrant of kleurgids voor zieke kinderen sponsoren voor een eenmalig laag tarief.

Voorkomen
Er zijn vele strategieën die advertentiebureaus gebruiken om iemand een overeenkomst aan te smeren. De hoofdregels hierbij zijn:

 • Pas altijd op met mondelinge toezeggingen
 • Let op waarvoor u tekent
 • Onderteken en retourneer nooit ‘zomaar’ een fax, e-mail of poststuk

CEO-fraude (valse opdracht directeur)

Fraudeurs doen alsof de CEO (Chief Executieve Officer) of directeur opdracht geeft om een (vaak groot) bedrag snel over te maken. De persoon die verantwoordelijk is voor de financiën krijgt een e-mail of telefoontje, zogenaamd van de CEO of een advocaat die in diens opdracht werkt. Het verzoek is een groot bedrag over te maken. Geld is vaak al verdwenen voor dat er contact is met de echte CEO.
Soms is er een combinatie met een cybercrimedelict. Door het hacken van een e-mailserver kunnen e-mails onderschept worden en weet de verdachte wie hij moet benaderen voor de oplichting

Herkennen en voorkomen CEO-fraude

Voordat CEO-fraudeurs toeslaan, verzamelen ze informatie over het beoogde bedrijf. Ze weten wie verantwoordelijk is voor de financiën. Verdiepen zich in het taalgebruik van een bedrijf en registreren domeinnamen die lijken op die van het bedrijf dat ze willen aanvallen. Meestal wordt benadrukt dat het een strikt vertrouwelijk verzoek is dat snel afgehandeld moet worden.
Wat kunt u doen om CEO-fraude te voorkomen?

 • Maak medewerkers attent op het verschijnsel van CEO-fraude.
 • Vier ogen principe: Laat betalingen altijd door minimaal twee medewerkers bekijken voordat deze worden betaald.
 • Stel duidelijke richtlijnen op over de uitvoer van betalingen. Benadruk dat onder geen beding van deze richtlijnen wordt afgeweken. Laat medewerkers bij een betaalverzoek nooit via een ‘reply’ reageren. Gebruik het e-mailadres uit de contactlijst van uw bedrijf.
 • Vertrouw niet op de spamfilter, die houdt dit soort berichten doorgaans niet tegen.
 • Wees u er van bewust dat openbaar beschikbare informatie kan worden misbruikt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan gegevens van profielen op LinkedIn, Facebook etc.
 • Controleer wijzigingen stamgegevens (rekeningnummer, adresgegevens etc.) via de telefoon
 • Maak afzender e-mail adres(sen) zichtbaar voor gebruikers binnen uw organisatie

Hier is een YouTube-video ingesloten. Deze kan niet getoond worden omdat u geen cookies accepteert. U kunt de video ook bekijken op http://www.youtube.com/watch?v=GXAILdo9OWw

Spookfacturen

Een spookfactuur of een spooknota is een factuur voor nooit geleverde goederen of diensten waarvan de oplichter hoopt dat deze in de drukte van de administratie wordt voldaan. Meestal gaat het om relatief kleine bedragen (ca. 10 tot 250 euro) die naar zeer veel ondernemingen worden gestuurd. Soms doet men zich tevens voor als een instantie zoals de Kamer van Koophandel (KVK) of de Belastingdienst.

Herkennen en voorkomen spookfacturen

Met een betaling bent u ingegaan op een aanbieding. Dat houdt in dat het terughalen van uw geld in de praktijk nauwelijks haalbaar is. Enkel juridische tussenkomst zou dit kunnen “oplossen” maar vaak zijn de kosten daarvan hoger dan het betaalde bedrag. Maak melding bij de Fraudehelpdesk zodat andere ondernemers kunnen worden gewaarschuwd. Daar is ook een telefoonnummer te vinden.

Herkennen
Er wordt in de “kleine lettertjes” gesproken over een aanbieding. Bijvoorbeeld; ‘Dit is een aanbieding geen factuur’ of “Indien u met deze offerte akkoord gaat….”.

Voorkomen

 • Kijk voor tips op de website van de Fraudehelpdesk.
 • Wees alert op de kleine lettertjes.
 • Informeer en instrueer uw personeel betreffende dit soort praktijken. Hang eventueel een voorbeeld, met uitleg, bij de fax of bij het koffiezetapparaat.
 • Zorg voor een goede communicatiestructuur tussen de verschillende afdelingen en uw crediteurenadministratie.
 • Trek eventueel bij de KvK uw toestemming in op basis waarvan men uw adresmateriaal mag mee verkopen bij mailinglijsten. Dit noemt de KvK een “Non-mailing-indicator”
 • Daarnaast kunt u altijd met Google en verschillende fora (Tros Opgelicht bijvoorbeeld) informatie inwinnen.

Domeinnaamregistratiefraude

Als ondernemer wordt u benaderd door een hostingpartij. Deze meldt dat een derde partij een domeinnaam wil laten registreren welke sterk lijkt op uw domeinnaam of een identieke domeinnaam maar met een andere extensie (.com in plaats van .nl bijvoorbeeld). Hoewel die registratie inderdaad plaatsvindt, zijn de kosten hiervoor doorgaans vele malen hoger als wanneer men bij de eigen host de registratie aanvraagt.

Herkennen en voorkomen domeinnaamregistratiefraude

Advies slachtoffer

 • Vooral niet betalen!
 • U kunt per brief om opheldering vragen. Zet géén handtekening onder deze brief om te voorkomen dat er misbruik van wordt gemaakt. Verstuur de brief aangetekend.
 • Het kan gebeuren dat de instantie die u heeft benaderd een incassobureau inschakelt of u in het uiterste geval laat dagvaarden. Dit brengt extra kosten voor u mee. Daarom is het van belang om goed schriftelijk verweer te voeren. De rechter zal dit laten meewegen in zijn/haar oordeel.
 • Meld de factuur bij de Fraudehelpdesk zodat andere ondernemers gewaarschuwd kunnen worden. Daar is ook een telefoonnummer te vinden.

Herkennen

 • Iemand wil uw domeinnaam met een andere extensie registreren.
 • De beller zou verplicht zijn u op de hoogte te brengen (dat is feitelijk simpelweg niet waar).
 • Er is haast bij de registratie.

Voorkomen

 • Overweeg of e.e.a. inderdaad een risico voor u zou zijn en laat bij voorbaat relevante domeinnamen/extensies vastleggen door uw eigen hostingbedrijf.