Ga naar content

Stalking

Stalking betekent letterlijk besluipen, maar is te definiëren als iemand opzettelijk en structureel lastigvallen, waardoor die persoon zich in zijn/haar vrijheid en veiligheid voelt aangetast. In 80% van de gevallen zijn stalkers mannen die vrouwen belagen. De laatste jaren komt ook cyberstalking op, het lastigvallen van personen via internet. Stalking verstoort het leven van het slachtoffer, soms voor maanden of zelfs jaren. Sinds 2000 kent Nederland een speciale anti-stalkingswet. Die is bedoeld om stalkers gericht aan te pakken.

Inhoudsopgave

Wat zijn voorbeelden van stalking?

Stalking is vaak het gevolg van een beëindigde relatie, waarbij een van de partijen zich niet bij de beëindiging neerlegt en contact blijft zoeken met de ander. Dit kan zich op verschillende manieren uiten, zoals:

 • aanhoudend ongewenste brieven e-mails, telefoontjes en sms’jes krijgen;
 • gedreigd of bedreigd worden met geweld;
 • opgewacht, bespied of achtervolgd worden;
 • er worden leugens of roddels over u of uw familie verspreid;
 • eigendommen worden vernield of beschadigd;
 • iemand doet bestellingen uit uw naam.

Wat zijn de risico's van stalking?

Iedereen heeft het recht om met rust gelaten te worden. Als u gestalkt wordt, hoeft u dat niet te accepteren, stalking is strafbaar. De risico’s van gestalkt worden, variëren per geval. Sommige slachtoffers hebben moeite met nieuwe relaties aangaan, anderen lijden aan spanningen of depressie. En soms is er risico op geweld.

Wanneer kan ik aangifte doen van stalking/belaging?

 • Als u zo hinderlijk wordt lastiggevallen dat het gevolgen krijgt voor uw functioneren. Of als het om strafbare feiten gaat, zoals mishandeling, bedreiging, huisvredebreuk, vernielingen, hinderlijk tegen uw wil blijven volgen/opdringen, hinderlijk ophouden op de openbare weg, u de weg versperren of u klemrijden met een voertuig.
 • Neem contact op met de politie via 0900-8844. U hoeft niet direct aangifte te doen. U kunt ook een gesprek aangaan met de politie waarin u nagaat wat de gevolgen zijn van het doen van aangifte. Ook kunt u als u (nog) geen aangifte wilt doen, melding doen van de stalking. De politie onderneemt dan geen actie en maakt geen proces-verbaal op. Maar de politie is wel op de hoogte. Een melding kan van belang zijn voor eventuele vervolgmeldingen of andere (latere) aangiftes. Tijdens de melding kunt u tegelijkertijd informeren bij de politie wat de gevolgen zijn van het doen van aangifte.
 • Levert de stalking direct gevaar op voor uzelf en uw omgeving? Neem dan contact op met de politie via 112.

Wat kan ik doen als ik word gestalkt?

In het algemeen geldt dat u bewijs moet verzamelen dat u wordt gestalkt. Dat komt dan neer op brieven, mails, sms’jes en berichten (op uw antwoordapparaat) van uw belager bewaren. Op de website Huiselijk geweld vindt u aanvullende informatie over stalking. Hier leest u ook hoe u aangifte moet doen, en u vindt er een stappenplan tegen het stalken, inclusief een voorbeeldbrief van een betredings- en contactverbod. Met een betredingsverbod wordt iemand de toegang tot uw woning (of bedrijfspand) ontzegd.

Wat moet ik doen als mijn stalker stelselmatig een strafbaar feit tegen mij pleegt?

Er is dan sprake van een zogeheten heterdaadsituatie. De politie kan dan de belager aanhouden en een proces-verbaal opstellen. Bel dan 112. Wacht nooit lang.

Ik word gestalkt. Waar vind ik hulp?

 • Slachtofferhulp Nederland biedt emotionele en praktische ondersteuning. Ook biedt Slachtofferhulp Nederland juridische ondersteuning en kan zij helpen om een goede advocaat te vinden. Kijk op de website of bel met 0900-0101 (lokaal tarief).
 • Hebt u een relatie (gehad) met uw stalker? Dan kunt u (ook anoniem) terecht bij Veilig Thuis. Kijk op de website of bel 0800-2000.
 • Treft de stalking ook uw kinderen? Dan kunt u contact opnemen met Veilig Thuis. Kijk op de website of bel met 0800-2000 (gratis).
 • Wordt u gestalkt door uw buren? Dan kunt u ook contact opnemen met buurtbemiddeling of uw wijkagent.
 • Stichting Zijweg behartigt de belangen van vrouwen die te maken hebben met (ex-)partnergeweld én hun kinderen (huiselijk geweld en/of stalking). Kijk voor meer informatie op hun website.

Ik ben slachtoffer, wat zijn mijn rechten?

Ieder slachtoffer van een misdrijf – of nabestaande van een slachtoffer – heeft een aantal rechten. Niet alleen in hun contact met de politie maar ook bij de officier van justitie en de rechter. Deze rechten gelden ook als u niet in Nederland woont of als u geen verblijfsstatus in Nederland heeft.

Als politie informeren wij u over uw rechten tijdens uw eerste contact met ons. Wij geven u een folder met deze rechten: zoals de folder over 'Aangifte doen en dan?', de folder 'Slachtoffer van een misdrijf' en de folder 'Verklaring van rechten. De folders zijn binnenkort ook beschikbaar in andere talen. Op de website van het Ministerie van Veiligheid en Justitie vindt u ook informatie over deze rechten. Meer informatie vindt u op de themapagina Slachtofferzorg