Ga naar content

Stroomstootwapen

Het stroomstootwapen maakt iemand korte tijd handelingsonbekwaam. Ook als iemand heel sterk is of ongevoelig voor prikkels. Politieagenten kunnen het stroomstootwapen gebruiken wanneer de wapenstok of pepperspray niet effectief zijn en het gebruik van de het pistool of de politiehond niet wenselijk zijn.

Inhoudsopgave

Welke agenten gaan met het stroomstootwapen werken?

In 2017 vond er in vier eenheden een proef met het stroomstootwapen plaats. Politiemensen in Zwolle, Amersfoort en de Eenheid Noord-Nederland werden opgeleid om het stroomstootwapen te hanteren, net als hondengeleiders in de Eenheid Rotterdam. Na de training mochten zij het wapen gebruiken. In totaal werden zo’n 300 politiemensen opgeleid tijdens de proefperiode.

Wat doet het stroomstootwapen?

Het stroomstootwapen maakt iemand korte tijd handelingsonbekwaam.  Ook als iemand heel sterk is of ongevoelig voor pijnprikkels, bijvoorbeeld door het gebruik van verdovende middelen. Het gebruik van een stroomstootwapen moet ertoe leiden dat politiemensen minder vaak met iemand in gevecht gaan. Na het treffen van een persoon dient het wapen gedurende enkele seconden een stroomstoot toe. Dit zorgt voor een tijdelijk verlies van controle over de spieren. De getroffen persoon zakt hierdoor in elkaar en is enkele seconden niet in staat verzet te bieden. Dat biedt politiemensen de gelegenheid de verdachte onder controle te krijgen. De kans op ernstig letsel als direct gevolg van het stroomstootwapen is zeer gering.

Komen er nog meer nieuwe wapens?

De proef met het stroomstootwapen maakt deel uit van een bredere oriëntatie op lichtere geweldsmiddelen dan het dienstpistool. Politiemensen zijn professionals die weten wanneer ze welk type geweld mogen inzetten. Maar om ook in de toekomst op verantwoorde wijze om te kunnen gaan met het aan de politie toegekende geweldsmonopolie is het belangrijk dat het geweld en de bijbehorende middelen geanalyseerd en geëvalueerd blijven worden. De politie onderzoekt welke geweldsmiddelen een bijdrage kunnen leveren aan effectief optreden van de politie.

Wanneer zet de politie het stroomstootwapen in?

Het stroomstootwapen leidt niet tot meer geweld door de politie, maar juist tot meer precies gedoseerd geweld: maximaal effect met minimaal letsel. De taser kan bijvoorbeeld ingezet worden in situaties waarin politiemensen worden geconfronteerd met agressie van mensen die door overmatig drank- of drugsgebruik niet gevoelig zijn voor de wapenstok of pepperspray of om verwarde personen die een gevaar vormen voor zichzelf of hun omgeving. 

Welke type gebruikt de politie?

De politie heeft voor de proef enkele tientallen stroomstootwapens aangeschaft. Het gaat om het model Taser X2, een dubbelschots stroomstootwapen dat ook in gebruik is bij de Arrestatieteams in ons land. Buitenlands onderzoek toont aan dat letsel bij zowel burgers als agenten afneemt door het gebruik van zogenoemde less than lethal middelen, zoals het stroomstootwapen

Agent richt taser

 

 

 

 

 

 

 

In de praktijk

In onderstaand filmpje is te zien hoe politiemensen worden getraind voor gebruik van het stroomstootwapen en hoe ze dit geweldsmiddel in de praktijk inzetten.

Hier is een YouTube-video ingesloten. Deze kan niet getoond worden omdat u geen cookies accepteert. U kunt de video ook bekijken op http://www.youtube.com/watch?v=K-V97Da0iK0

Blogs

Een aantal agenten heeft ervaringen met het stroomstootwapen beschreven in een blog. Hieronder leest u hun verhalen.