Ga naar content

Stroomstootwapen

De komende jaren leren 17.000 agenten om het stroomstootwapen te gebruiken. Onderzoeken en praktijk wijzen uit dat het wapen de-escalerend werkt en zo een goede aanvulling is op de wapenuitrusting van de politie.

Inhoudsopgave

Welke agenten gaan met het stroomstootwapen werken?

De komende jaren worden alle agenten, die door de Meldkamer als eerste naar spoedmeldingen worden gestuurd, opgeleid om het stroomstootwapen te gebruiken. Eind 2019 heeft de minister van Justitie en Veiligheid hiervoor geld beschikbaar gesteld. 

Wat doet het stroomstootwapen?

Met een stroomstootwapen kan een agent op korte afstand iemand tijdelijk onschadelijk maken. Ook als iemand heel sterk is of ongevoelig voor pijnprikkels, bijvoorbeeld door het gebruik van verdovende middelen.  Het stroomstootwapen draagt bij aan een veiliger en effectiever politieoptreden, vooral door de dreiging die ervan uit gaat. Het gebruik van een stroomstootwapen moet ertoe leiden dat politiemensen minder vaak met iemand in gevecht gaan. Als een persoon wordt geraakt, geeft het wapen gedurende enkele seconden een stroomstoot. Dit zorgt voor een tijdelijk verlies van controle over de spieren. De getroffen persoon zakt hierdoor in elkaar en is enkele seconden niet in staat verzet te bieden. Dat geeft politiemensen de kans om de verdachte onder controle te krijgen.

Wanneer zet de politie het stroomstootwapen in?

Agenten gebruiken het stroomstootwapen om zwaardere middelen of zwaar lichamelijk geweld te voorkomen. In de proefperiode bleek dat het stroomstootwapen niet leidt tot meer geweld door de politie, maar juist tot beter gedoseerd geweld: maximaal effect met minimaal letsel. Ook onderzoeken tonen dit aan.

Onderzoeken

Wat is de procedure na gebruik van het stroomstootwapen?

Als een agent geweld gebruikt, wordt altijd melding gemaakt en wordt de inzet beoordeeld op rechtmatigheid, proportionaliteit en subsidiariteit. Zo ook bij inzet van het stroomstootwapen.

Agent richt taser

 

 

 

 

 

 

 

In de praktijk

In onderstaand filmpje is te zien hoe politiemensen worden getraind voor gebruik van het stroomstootwapen en hoe ze dit geweldsmiddel in de praktijk inzetten.

Hier is een YouTube-video ingesloten. Deze kan niet getoond worden omdat u geen cookies accepteert. U kunt de video ook bekijken op http://www.youtube.com/watch?v=K-V97Da0iK0

Blogs

Een aantal agenten heeft ervaringen met het stroomstootwapen beschreven in een blog. Hieronder leest u hun verhalen.