Ga naar content

Team Criminele Inlichtingen

Informatie is het kapitaal van de politie. Daarom wil de politie graag met u in gesprek, zeker als het zware criminaliteit betreft. Dit gesprek is vanaf het eerste moment strikt vertrouwelijk. Weet u van een ernstig misdrijf dat heeft plaatsgevonden of gaat plaatsvinden of hebt u hierover sterke vermoedens? Dan kunt u terecht bij het Team Criminele Inlichtingen.

Inhoudsopgave

Wat doet het Team Criminele Inlichtingen (TCI)?

Het TCI verzamelt informatie over ernstige misdrijven. Haar belangrijkste bronnen zijn informanten: mensen die in het geheim informatie doorgeven aan de politie. Met behulp van deze informatie kunnen ernstige misdrijven worden voorkomen en/of verdachten van ernstige misdrijven worden opgespoord.

Blijf ik anoniem als ik contact opneem met het TCI?

Als een van de weinige afdelingen binnen de politie, mag het TCI de identiteit van haar bronnen afschermen. Voor uw veiligheid, zijn uw personalia enkel bekend binnen het TCI. Uw personalia worden niet gedeeld met anderen binnen en buiten de politie.

In welke situaties kan ik contact opnemen met het TCI?

U kunt contact opnemen met het TCI als u informatie heeft over ernstige misdrijven. Voorbeelden hiervan zijn moord, overvallen, drugshandel, kinderporno, brandstichting, terrorisme, witwassen, mensenhandel, milieufraude en faillissementsfraude

Wanneer kan ik geen contact opnemen met het TCI?

U kunt geen informatie met het TCI delen die u al als getuige of op een andere wijze met de politie heeft gedeeld. Als u een aangifte wilt doen of melding wilt maken van overlast, dient u contact op te nemen met 0900-8844 (of 0031-343578844 vanuit het buitenland).

Hoe kom ik in contact met het TCI?

Het eerste contact met het TCI, verloopt via het Team Nationale Inlichtingen (TNI). Als u belt krijgt u een medewerker van het TNI aan de lijn. Deze medewerker zal u vragen om op hoofdlijnen te vertellen wat voor soort informatie u met het TCI wilt delen. Aan de hand van deze informatie zal de medewerker beoordelen of het een zaak is voor het TCI. Is dat het geval, dan vraagt de medewerker naar uw naam, woonplaats, geboortedatum en telefoonnummer. Deze gegevens worden niet buiten het TCI domein gedeeld. Vervolgens neemt de medewerker contact op met het TCI van de eenheid waar de misdrijven gepleegd zijn of worden. Collega’s van dat team nemen vervolgens contact met u op, om met u een afspraak te  maken. Tijdens deze afspraak kunt u uw informatie delen.
Is het geen zaak voor het TCI, dan zal de medewerker u zo mogelijk verwijzen naar het juiste loket.

Team Nationale Inlichtingen (lokaal tarief): 088 - 661 77 34.

Wanneer is het TCI bereikbaar?

  • Tijdens kantooruren