Ga naar content

Team Speciale Getuigen

Informatie is het kapitaal van de politie. Daarom wil de politie graag met u in gesprek, zeker als het zware criminaliteit betreft. Dit gesprek is vanaf het eerste moment anoniem en strikt vertrouwelijk. Draagt u kennis van een ernstig misdrijf, heeft u hierover vermoedens en heeft u zelf (strafbare) betrokkenheid? Dan kunt u terecht bij het Team Speciale Getuigen via 079-3458999.

Inhoudsopgave

Wat doet het Team Speciale Getuigen (TSG)?

Het TSG verzamelt informatie over ernstige misdrijven. Haar belangrijkste bronnen zijn speciale getuigen: personen die (al dan niet anoniem) informatie verstrekken aan de politie. Met behulp van de ingewonnen informatie kunnen ernstige misdrijven worden opgelost. In veel gevallen is er sprake van een dreiging op deze getuigen en/of vindt er een verkenning plaats om in ruil voor informatie een deal met het Openbaar Ministerie te sluiten (korting in de strafeis en/of financiële ontneming). Daarnaast wordt in dat kader veelal verkend of zogenaamde beschermingsmaatregelen in relatie tot de dreiging voor de getuige, zijn gezin en/of directe familie moeten worden genomen.

Blijf ik anoniem als ik contact opneem met het TSG?

Als een van de weinige afdelingen binnen de politie, mag het TSG de identiteit van haar bronnen afschermen. Voor uw veiligheid, zijn uw personalia enkel bekend binnen het TSG. Uw personalia worden niet gedeeld met anderen binnen en buiten de politie. De inhoud van de informatie (indien relevant) wordt pas gebruikt als er vóóraf door zowel de getuige als het Openbaar Ministerie toestemming is verleend. Als het niet komt tot overeenstemming wordt de informatie niet gebruikt in een strafzaak.

In welke situaties kan ik contact opnemen met het TSG?

U kunt contact opnemen met het TSG als u informatie heeft over ernstige misdrijven. Voorbeelden hiervan zijn moord, overvallen, drugshandel, kinderporno, brandstichting, terrorisme, witwassen, mensenhandel, milieufraude en faillissementsfraude.

Wanneer kan ik geen contact opnemen met het TSG?

U kunt geen informatie met het TSG delen die u al als getuige of op een andere wijze met de politie heeft gedeeld. Als u een aangifte wilt doen of melding wilt maken van overlast, dient u contact op te nemen met 0900-8844 (of 0031-343578844 vanuit het buitenland).

Hoe kom ik in contact met het TSG?

Het eerste contact met het TSG, verloopt via het Team Nationale Inlichtingen (TNI) op nummer 079-3458999. Als u dit nummer belt, krijgt u een medewerker van het TNI aan de lijn. Deze medewerker zal u vragen om op hoofdlijnen te vertellen wat voor soort informatie u met het TSG wilt delen. Aan de hand van deze informatie beoordeelt de medewerker of deze zaak door het TSG opgepakt kan worden.

Is het een zaak voor het TSG, dan vraagt de medewerker uw naam, woonplaats, geboortedatum en telefoonnummer. Deze gegevens worden niet buiten het TSG domein gedeeld en u blijft verder dus anoniem. Vervolgens neemt de medewerker contact op met het TSG. Collega’s van dat team zullen vervolgens contact met u opnemen voor een afspraak. Tijdens deze afspraak kunt u uw informatie in detail delen. Is het geen zaak voor het TSG, dan zal de medewerker u zo mogelijk verwijzen naar het juiste loket.

Wanneer is het TSG bereikbaar?

  • Op werkdagen van 07.00 tot 22.00 uur.
  • Op zaterdag, zondag en feestdagen van 09.00 tot 22.00 uur.