Ga naar content

Terrorisme

Terrorisme is het plegen van of dreigen met geweld gericht op mensen of tegen de maatschappij. Het doel is politieke veranderingen af te dwingen. Als u zelf slachtoffer bent van persoonlijke bedreiging, is dat geen terrorisme. Het kabinet in Nederland heeft een aantal extra maatregelen genomen tegen terrorisme. U als burger kunt dit ook doen.

Inhoudsopgave

Hier is een YouTube-video ingesloten. Deze kan niet getoond worden omdat u geen cookies accepteert. U kunt de video ook bekijken op http://www.youtube.com/watch?v=K75GDPtcZ3Q

Wat is terrorisme?

Bij terrorisme gaat het om misdaden die vanuit ideologische motieven worden gepleegd. Terroristen richten zich op het voorbereiden of plegen van ernstig geweld. Meestal gaat het om daden waarmee ze de maatschappij willen ontwrichten, met als doel maatschappelijke veranderingen te bewerkstelligen, de bevolking ernstige vrees aan te jagen of politieke besluitvorming te beïnvloeden. Als u zelf slachtoffer bent van persoonlijke bedreiging, is dat geen terrorisme.

Terrorisme en haatzaaiing op het internet komen in veel vormen voor. Zo kunnen op het internet radicale en terroristische uitingen worden gedaan. Ook zijn er bijvoorbeeld teksten en filmpjes die oproepen tot het plegen van geweld.

Hoe kan ik terrorisme voorkomen?

Meld verdachte situaties altijd bij de politie. Voorbeelden van verdachte situaties zijn:

 • onbeheerde tassen en koffers in de openbare ruimte of een anderszins verdacht pakketje;
 • als een klant grote hoeveelheden artikelen koopt, bijvoorbeeld kunstmest of waterstofperoxide, die u in verband brengt met een aanslag;
 • als jongeren steeds radicalere denkbeelden ontwikkelen;
 • als er een onbekend bestelbusje al weken bij u in de straat staat;
 • als mensen overdreven veel aandacht hebben voor de beveiliging van een gebouw of een terrein.

Hoe meld ik terrorisme?

 • u kunt de politie bellen op telefoonnummer 0900-8844.
 • u kunt uw melding doorgeven via het online meldformulier;
 • u kunt uw tip ook anoniem melden via Meld Misdaad Anoniem op telefoonnummer 0800-7000;
 • bij spoedeisende zaken belt u met het nationale alarmnummer 112;
 • teksttelefoon politie: 0900-1844 (voor doven en slechthorenden);
 • teksttelefoon alarmnummer: 0800-8112 (voor doven en slechthorenden);
 • Wilt u uw informatie liever in een vertrouwelijk gesprek met de politie delen? Dat kan bij het Team Nationale Inlichtingen (TNI). U kunt hen bereiken via telefoonnummer 088 661 7734.

Waar vind ik meer informatie over een terroristische dreiging?

De website van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veligheid (NCTV) wordt direct aangepast als de actuele situatie verandert. Ook kunt u deze informatie vinden op Rijksoverheid.nl. Dit is het centrale loket van de overheid. In geval van een aanslag; kijk regelmatig naar de televisie of luister naar de radio voor informatie. Of ga naar crisis.nl. Hier vindt u ook het document 'Wat moet je doen bij een aanslag?'.

Wat moet je doen bij een aanslag? Infographic NCTV 2017

 

Hoe is in Nederland de terrorismebestrijding geregeld?

In Nederland zijn ongeveer twintig instanties betrokken bij de bestrijding van terrorisme. De coördinatie ligt bij de NCTV. De kans op een aanslag in Nederland of op Nederlandse belangen is op dit moment ‘substantieel’. Dit betekent dat de kans op een aanslag tegen Nederland reëel is.

Wat is het Alerteringssysteem Terrorisme?

Het Alerteringssysteem Terrorismebestrijding is een waarschuwingssysteem voor overheid en bedrijfsleven. Het dient om operationele diensten en bedrijfssectoren te waarschuwen in geval van een verhoogde dreiging. Op die manier zijn snel maatregelen te nemen die het risico op een aanslag afwenden of de gevolgen ervan beperken.

Hier is een YouTube-video ingesloten. Deze kan niet getoond worden omdat u geen cookies accepteert. U kunt de video ook bekijken op http://www.youtube.com/watch?v=EBjiSp64HJ4