Ga naar content

Misdrijven en overtredingen

Van misdrijven spreken we als iemand iets doet wat volgens de wet strafbaar is. Het gaat om zaken die slachtoffers veel schade kunnen toebrengen. Denk bijvoorbeeld aan identiteitsfraude, overvallen of inbraken.

De politie moet deze misdrijven bestrijden en waar mogelijk voorkomen. Ook ziet de politie toe dat wetten en regels worden nageleefd en geeft zij bekeuringen of boetes als deze regels worden overtreden. Bijvoorbeeld bij overlast.

Thema’s