Ga naar content

Verzekeringsfraude

Verzekeringsfraude is het handelen met opzet een verzekeraar te misleiden om zichzelf ten onrechte te bevoordelen. De fraudeur kan zowel bij het aangaan van een verzekering onjuiste gegevens verstrekken als bij het claimen van een schade.

Hoe doe ik aangifte van verzekeringsfraude?

Als uw bedrijf slachoffer is geworden van verzekeringsfraude dan doet u daarvan aangifte bij de politie. Hierover zijn afspraken gemaakt met uw branchevereniging. Neem daarmee contact op voordat u de politie hierover benadert.