Ga naar content

Voorschotfraude (datingfraude, erfenisfraude, loterijfraude)

Bij voorschotfraude proberen oplichters hun slachtoffer te bewegen tot vooruitbetaling van een geldbedrag in afwachting van bijvoorbeeld een deel van de winst, een beloofde erfenis/loterijwinst/goederen/een relatie/date/huisdier etc. Aan het slachtoffer worden in het begin meestal relatief kleine bedragen gevraagd, later worden die bedragen steeds groter tot het slachtoffer al zijn geld kwijt is of afhaakt, waarna de oplichters spoorloos verdwijnen. Onder voorschotfraude vallen onder meer oplichtingsvormen als datingfraude en Nigeriaanse fraude.

Inhoudsopgave

Wat te doen als slachtoffer van voorschotfraude?

 • Maak een afspraak voor het doen van aangifte. Hiervoor belt u 0900-8844.

Wat is datingfraude?

Datingfraudeurs maken, vaak via datingsites en social media, contact met mensen die op zoek zijn naar een relatie. Eenmaal in contact wordt op geraffineerde wijze een “relatie” tot stand gebracht (fraudeurs blinken uit in het geven van aandacht). Foto’s van internet worden gekopieerd en gebruikt om de “identiteit” mee op te bouwen.  Het slachtoffer wordt zo snel mogelijk naar andere contactkanalen geleid (Skype, WhatsApp, mail, etc.) om onder eventuele controle door de website weg te raken. Vervolgens vraagt de oplichter zijn verliefde virtuele datingpartner met een smoes geldbedragen over te maken. Heeft de fraudeur het idee dat er grotere financiële reserves bij het slachtoffer aanwezig zijn, dan wordt de fraudevorm vaak uitgebreid in de richting van zogenaamde investeringsmogelijkheden, veilig te stellen erfenissen, weg te smokkelen goud, geld of juwelen, enz. enz. Soms wordt het slachtoffer gevraagd geld (van andere slachtoffers) via zijn/haar rekening door te storten.

Wat te doen als slachtoffer van datingfraude?

 • Maak een afspraak voor het doen van aangifte. Hiervoor belt u 0900-8844
 • Verbreek ieder contact met de fraudeur en blokkeer alle van hem bekende mailadressen
 • Maak melding bij de datingsite zodat het account van de oplichter gestopt kan worden
 • Neem iemand in vertrouwen waarmee u goed kunt praten (in het uiterste geval, ga naar de huisarts)

Neem naar de aangifte zoveel mogelijk gegevens mee. Denk bijvoorbeeld aan:

 • De gegevens van de datingsite/social media/Whatsapp etc.
 • De (vermoedelijke) naam en contactgegevens van de fraudeur. En indien voorhanden, beroep, familie omstandigheden land van herkomst en/of waar hij/zij op dat moment verbleef (dit is meestal het land van waaruit de fraudeurs opereren).
 • Kopieën van mailwisseling, foto's, etc.
 • Gegevens met betrekking tot het overboeking van geld  (rekeningafschrift met datum, bedrag; reden voor overboeking)
 • In geval van een money-transfer als bijvoorbeeld Western Union of Moneygram: referentie nummer of MTCN, datum, bedrag, naam begunstigde en bestemmingsland

Hoe herken of voorkom ik datingfraude?

Herkennen

 • De Fraudeur dringt erop aan de datingwebsite te verlaten om te communiceren met behulp van persoonlijke e - mail of instant messaging
 • De fraudeur verklaart onmiddellijk zijn gevoelens van liefde voor het slachtoffer
 • De fraudeur is bovengemiddeld attent
 • De fraudeur hanteert doorgaans gebrekkig Engels
 • Foto’s die de fraudeur van zichzelf stuurt zijn maar al te vaak op internet onder andere namen (waaronder uiteraard die van de echte persoon) weer terug te vinden
 • De fraudeur beweert een Amerikaan of Brit te zijn en is vertrokken naar of werkt in het buitenland (doorgaans West-Afrika of Afghanistan)
 • De fraudeur maakt plannen om het slachtoffer te bezoeken, maar is niet in staat om dit te doen vanwege een tragische gebeurtenis o.i.d.
 • De fraudeur vraagt om geld voor een verscheidenheid van redenen (reizen, medische noodgevallen, hotelrekeningen, ziekenhuis rekeningen voor kind of ander familielid, visa of andere officiële documenten, verliezen van een financiële tegenslag of slachtofferschap van misdrijven ).
 • Betalingen worden veelal verzocht via Western Union of Moneygram
 • Meestal is er sprake van spoed bij het verzoek

Voorkomen
 

 • Wees alert op zielige verhalen, bedenk waarom u nou net degene moet zijn die de financiële ondersteuning moet geven (i.p.v. bijv. naaste familie, werkgever, ambassade, enz.)
 • Maak nooit geld over naar een buitenlander die je nooit lijfelijk ontmoet hebt
 • Maak absoluut nooit gebruik van Western Union, Moneygram of een ander geldkantoor
 • Check de naam en eventuele foto’s van de datingpartner via Google (maar bedenk dat het niet krijgen van “hits” niet betekent dat iemand dan ook te vertrouwen is)
 • Laat je niet wegleiden van de datingsite
 • Breng jezelf en je identiteit niet in gevaar door te snel op mensen te vertrouwen, voorzichtig te zijn als je mensen leert kennen
 • Vertrouw op je intuïtie
 • Wees wantrouwend tegen datingpartners die zich niet in Nederland bevinden
 • Check eventueel bij het bedrijf of de organisatie waar de datingpartner voor “werkt” of e.e.a. wel klopt
 • Hecht niet direct geloof aan mooi/indrukwekkend uitziende formulieren
 • Onderzoek of het (vaak gebrekkige) taalgebruik wel overeenkomt met de “status” van de datingpartner
 • Sta uiterst wantrouwig tegenover het (plotseling) opduiken van bijv. investeringsmogelijkheden, erfenissen, goud/juwelen of grote sommen geld die moeten worden weg gesmokkeld

Praat over de datingpartner met iemand die je vertrouwt

Wat is erfenisfraude?

Erfenisfraude is een verzamelbegrip voor alle fraudevormen waarbij een erfenis betrokken is. Bij erfenisfraude onderscheiden we:

Erfenisfraude op basis van niet bestaande erfenissen (voorschotfraude)

Per brief of e-mail wordt het beoogde slachtoffer op de hoogte gebracht van het overlijden van een zogenaamd ver familielid of naamgenoot. De ontvanger wordt aangewezen als erfgenaam van (een deel van) een enorme erfenis. Er worden vaak authentiek lijkende certificaten en documenten overlegd om het verhaal geloofwaardig te maken. Wanneer het vertrouwen van het slachtoffer gewonnen is vraagt de oplichter om een bedrag over te maken voor het voldoen van “kosten die noodzakelijk zijn om het geld vrij te maken”. Vaak begint dat met kleine bedragen en worden er daarna steeds grotere “kosten” opgevoerd. Dat geld verdwijnt in de zakken van de oplichter en van een echte erfenis is geen sprake.

Erfenisfraude feitelijke nalatenschappen

Bij de afhandeling van een nalatenschap wordt één der erfgenamen of een buitenstaander onterecht bevoordeeld ten opzichte van de overige erfgenamen. Bijvoorbeeld door misbruik van bankpassen ten eigen voordele of bijvoorbeeld het onderwaarderen van (kapitaalintensieve) delen van de erfenis (als bijv. een huis of een auto) waardoor de daarin geïnteresseerde erfgenaam zich het betreffende goed tegen een te lage waarde kan toe-eigenen.

Dit is een over het algemeen een civiele aangelegenheid en NIET strafbaar volgens het wetboek van strafrecht.

Advies slachtoffer

 • Neem contact op met juridische dienstverlening
 • In geval van betrokkenheid van een notaris die onoorbaar handelt, kan het Bureau Financieel Toezicht worden ingeschakeld: www.bureauft.nl/

Hoe herken of voorkom ik erfenisfraude?

Herkennen

 • Er wordt een grote erfenis in het vooruitzicht gesteld;
 • De documenten en of personen die u benaderen zijn afkomstig uit Nigeria en andere West Afrikaanse landen, Engeland, Spanje, Zuid-Afrika, Roemenië, Rusland en de Oekraïne;
 • Afzender-adressen zijn algemene webmail-adressen als bijv. Yahoo, Gmail, Hotmail, etc.
 • De correspondentie is in gebrekkig Engels;
 • De documenten staan vol taal- en spelfouten
 • Digitaal doorgezonden “officiële” documenten worden als word-bestand verzonden
 • Op zeker moment wordt er gevraagd geld over te maken

Voorkomen

 • Maak nooit geld over dat nodig zou zijn om een groot bedrag te kunnen verwerven (laat het dan maar in mindering brengen op dat bedrag
 • Doe nooit zaken met “officiële instanties” als die zich bedienen van webmail-adressen
 • Laat aangeboden documenten checken op echtheid door bijv. ambassades of de marechaussee
 • Stuur dergelijke mail door naar het abuse-adres van uw provider

Wat is loterijfraude?

Per brief of e-mail wordt het beoogde slachtoffer op de hoogte gebracht van het winnen van een groot geldbedrag in een loterij. De ontvanger wordt uitgenodigd contact op te nemen met de organisatie om de prijs op te vragen. Er worden vaak authentiek lijkende certificaten en documenten overlegd om het verhaal geloofwaardig te maken. Wanneer het vertrouwen van het slachtoffer gewonnen is, vraagt de oplichter om een bedrag over te maken voor het voldoen van “kosten die noodzakelijk zijn om het geld vrij te maken”. Vaak begint dat met kleine bedragen en worden daarna steeds grotere “kosten” opgevoerd. Dat geld verdwijnt in de zakken van de oplichter en van een echte prijs is geen sprake.

Hoe herken of voorkom ik loterijfraude?

Herkennen

 • Er wordt een grote prijs in het vooruitzicht gesteld
 • Er wordt gebruik gemaakt van de naam van een bestaande loterij of organisatie (Google komt bijvoorbeeld veel voor)
 • Vaak wordt u (zogenaamd) benaderd vanuit Engeland
 • Afzender-adressen zijn algemene webmail-adressen als bijv. Yahoo, Gmail, Hotmail, etc.
 • De correspondentie is in gebrekkig Engels
 • De documenten staan vol taal- en spelfouten
 • Digitaal doorgezonden “officiële” documenten worden als word-bestand verzonden
 • Op zeker moment wordt er gevraagd geld over te maken

Voorkomen

 • Maak nooit geld over dat nodig zou zijn om een groot bedrag te kunnen verwerven (laat het dan maar in mindering brengen op dat bedrag)
 • Doe nooit zaken met “officiële organisaties” als die zich bedienen van webmail-adressen
 • Laat aangeboden documenten checken op echtheid door bijv. ambassades of de marechaussee
 • Stuur dergelijke mail door naar het abuse-adres van uw provider