Ga naar content

Wapens

Wapenbezit verhoogt de kans op ongelukken en geweld. Het is volgens de Nederlandse wet verboden om wapens te bezitten of te gebruiken. Alleen sportschutters of jagers mogen bepaalde wapens gebruiken; als zij over de juiste vergunning beschikken en zich houden aan de regels van de Wet wapens en munitie. In alle overige gevallen is wapenbezit en -gebruik strafbaar. Op deze pagina leest u welke regels er gelden, hoe u een wapen- of jachtvergunning aanvraagt en waar u wapens kunt inleveren.

Inhoudsopgave

Mag ik een wapen hebben?

Wapens zijn door de Wet wapens en munitie in verschillende categorieën ingedeeld. Het bezit van (slag- of steek)wapens is strafbaar en geldt als een misdrijf.  De wet beschrijft welke wapens verboden zijn om in huis te hebben en welke verboden zijn om te dragen. Vuurwapens of munitie moet u inleveren bij de politie. Bel hiervoor 0900-8844. Er zijn uitzonderingen. Zo kunnen sportschutters, jagers en verzamelaars een vergunning aanvragen om vuurwapens en munitie te mogen hebben. U moet daarvoor minimaal 18 jaar zijn.

Welke wapens zijn verboden?

 • stroomstootwapens
 • vuurwapens
 • stiletto’s
 • vlindermessen
 • boksbeugels
 • pijlen en pijlpunten
 • messen met meerdere snijkanten*
 • luchtdrukwapens*
 • zelfverdedigingswapens, zoals pepperspray of traangas.

*deze wapens vallen in categorie IV. Dat betekent dat het voor meerderjarigen niet verboden is om deze in huis te hebben. Het dragen van de wapens is wel verboden.

Hoe krijg ik een wapenvergunning?

Bent u jager of sportschutter? Dan hebt u volgens de wet een legitieme reden om een (vuur)wapen uit categorie drie te bezitten. U hebt wel een wapenvergunning nodig. U vraagt deze aan bij de korpschef van de politie in de regio waar u woont, via de afdeling Korpscheftaken. Deze houdt bij welke mensen toestemming hebben om vuurwapens in huis te hebben. Bijvoorbeeld jagers, sportschutters en wapenhandelaren. Deze afdeling zorgt er ook voor dat vergunningen jaarlijks worden vernieuwd. De politie controleert dit en gaat ook na welke mensen zonder vergunning wapens in huis hebben of daarin handelen. Bel voor een afspraak 0900-8844.

Wanneer mag ik jagen?

In Nederland mag u alleen jagen als u een geldige jachtakte hebt. Aan jagen zitten enkele voorwaarden. Er gelden bijvoorbeeld beperkingen voor de jachtvelden, en de jachtmiddelen moeten aan bepaalde eisen voldoen. Ook bent u verplicht om bij het jagen het wild niet onnodig te laten lijden. Bekijk voor meer informatie de Jachtregeling in de Wet Natuurbescherming.

Hoe vraag ik een jachtakte aan?

Een jachtakte wordt afgegeven door de chef van de regionale politie-eenheid, in de regio waar u woont. Neem hiervoor contact op met Korpscheftaken via 0900-8844.

Ik heb geen woonplaats in Nederland en wil toch jagen.

Vraag dan een logeerakte aan bij de politieafdeling Korpscheftaken. De logeerakte geldt voor zes opeenvolgende dagen (staan in de akte vermeld) en alleen in gezelschap van de houder van een andere jachtakte. Bel voor meer informatie met de algemene meldlijn van de politie op 0900-8844 en vraag naar de afdeling Korpscheftaken.

Wat zijn de regels voor sportschutters, handelaren en verzamelaars?

 • Wilt u een wapenvergunning hebben voor de schietsport?
  Dan moet u (ten minste één jaar) lid zijn van een schietvereniging die is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Schutters Associatie (KNSA) of bij de Koepel Nederlandse Traditionele Schutters (KNTS).
 • Wilt u beroeps- of bedrijfsmatig handelen in vuurwapens of munitie of herstelt u deze?
  Dan moet u een zogeheten Erkenning hebben. Neem hiervoor contact op met de afdeling Korpscheftaken van de politie.
 • Wilt u vuurwapens en/of munitie invoeren, uitvoeren of doorvoeren?
  Dan hebt u een zogeheten consent nodig. Deze consent kunt u aanvragen bij de Centrale dienst voor in- en uitvoer van de Douane.
 • Wilt u wapens of munitie uit categorie verzamelen?
  Dan moet u een verzamelvergunning (verlof) hebben. Deze kunt u aanvragen bij de korpschef van uw politieregio. Het verlof wordt alleen verleend als het gaat om een verzameling van algemeen wetenschappelijk of historisch belang, bijvoorbeeld voor musea. Wilt u wapens verzamelen vanuit persoonlijke interesse? Dan krijgt u geen verlof voor een vuurwapenverzameling.

Wat doet de politie tegen illegale wapenhandel?

Politiekorpsen doen geregeld invallen in het kader van grootscheepse acties tegen de groeiende wapenhandel. Zeker in de grote steden. Daarbij houden ze verdachten en handelaars aan en nemen ze wapens en munitie in beslag. Doel is criminelen uit te schakelen die verantwoordelijk zijn voor de illegale wapenhandel.

Waar kan ik wapens inleveren?

Het bezit van wapens is strafbaar. Hebt u een wapen en/of munitie? Dan moet u deze inleveren bij de politie, afdeling Korpscheftaken. De politie organiseert geregeld inleveracties. Personen kunnen dan bij de politie, maar vaak ook op school en in de horeca, slag- of steekwapens of (gevonden) munitie inleveren, zonder dat zij voor het bezit ervan worden vervolgd.

Ik heb munitie gevonden. Wat doe ik daarmee?

Conform de Wet wapens en munitie moet u oude wapens en munitie, zoals granaten uit de Tweede Wereldoorlog, inleveren bij de politie. Het is echter niet verstandig dit zelf te doen, omdat er mogelijk gevaar is op een explosie. Raak daarom niets aan en bel direct de politie via het alarmnummer 112. De politie waarschuwt onder andere de Explosieven Opruimings Dienst Defensie (EODD) om het oorlogstuig op te ruimen.