Ga naar content

Zeehavenpolitie

Samen met partners als de douane en het Havenbedrijf zorgt de zeehavenpolitie voor de veiligheid in de Rotterdamse haven en op de haventerreinen. Het werk van de zeehavenpolitie richt zich onder meer op nautisch toezicht, milieuhandhaving, bestrijding van criminaliteit, grensbewaking en het afhandelen van incidenten op het water. De Zeehavenpolitie is onderdeel van Politie Nederland, en telt ruim 350 medewerkers.

Inhoudsopgave

Wat doet de zeehavenpolitie?

De zeehavenpolitie kent vier werkprocessen: wijkpolitie, opsporing, grenstoezicht, en intake, service & ondersteuning.

 • Wijkpolitie
  De wijkpolitie houdt toezicht op het water, op de kades en op de bedrijfsterreinen in het havengebied en verleent hulp bij ongevallen. Het werk is zeer divers: van alcoholcontroles op land en water, tot controles op de binnenvaart, zeevaart, recreatievaart en passagiersvaart, het beroepsgoederenvervoer en straatracerij. Ook is er veel aandacht voor de veiligheid op de haventerreinen. Een andere belangrijke taak van de wijkpolitie is het handhaven van milieuwetgeving. Het werkgebied telt vier ‘wijken’: Botlek, Europoort, Maasvlakte en Stadshavens, waarbij elke wijk een eigen agent heeft.
 • Opsporing
  De recherche richt zich op havengerelateerde criminaliteit die de veiligheid, het belang en de integriteit van de haven raken. Daarnaast doet de recherche (inter)nationaal havengerelateerd onderzoek naar criminele organisaties of netwerken die zich bezighouden met zware, georganiseerde criminaliteit in de haven. Dit betreft onder meer drugshandel, (zware) milieucriminaliteit, witwassen, en container- en ladingdiefstallen. Er wordt zowel nationaal als internationaal samengewerkt met andere opsporingsdiensten zoals de FIOD en douane.
 • Grenstoezicht
  Alle schepen die Rotterdam binnenkomen of verlaten, worden door een computersysteem automatisch administratief gecontroleerd. Deze kent alle schepen een risicofactor toe. Op basis van deze risicoanalyse worden schepen geselecteerd voor een fysieke controle. Bij een fysieke controle gaan de grenstoezichthouders aan boord om bemanningslijsten, bemanning en paspoorten te controleren. Zij kijken of de verblijfsrechtelijke status, zeemansboekjes en andere papieren in orde zijn. Wanneer wordt vermoed dat een verstekeling aan boord is, schakelen de grenstoezichthouders onder meer de collega’s van het Havengerelateerd Vreemdelingentoezicht Team in. Zij zijn gespecialiseerd in grensbewaking, illegale migratie opsporen en grensoverschrijdende criminaliteit.
 • Intake, Service & Ondersteuning (ISO)
  Zeelieden die in Rotterdam af- of aanmonsteren kunnen bij de medewerkers van Intake, Service & Ondersteuning terecht voor een stempel in het paspoort of een visum. Onder ISO valt ook de regiekamer. Op dit punt komt alle informatie van politie, agentschappen, rederijen, het Havenbedrijf Rotterdam en andere havenpartners samen. Op basis van deze informatie stuurt de regiekamer de politieagenten aan.

Hoe groot is het werkgebied van de zeehavenpolitie?

Het werkterrein loopt van net voor de Brienenoordbrug bij Ridderkerk tot vijf mijl op zee. Dat is een gebied van 45 km lang en 5 km breed dat de rivier, havens, wegen, haventerreinen en recreatiegebieden bestrijkt. In de zomer is er ook toezicht op het Haringvliet, Brielse Meer en de Grevelingen en de 180 jachthavens in het werkgebied.

Hoe veel vaartuigen zijn er?

De zeehavenpolitie beschikt over meerdere vaartuigen, die onderscheiden kunnen worden naar grootte, snelheid, diepgang en zeewaardigheid. Voor elk gebied is er een geschikt vaartuig. Daarnaast zijn er surveillanceauto’s, die voornamelijk voor de surveillance op haventerreinen worden ingezet. Enkele auto’s zijn niet als politieauto herkenbaar. Eén auto is speciaal uitgerust voor milieutaken.

Met wie werkt de zeehavenpolitie samen?

Veiligheid in de haven is een verantwoordelijkheid van de Zeehavenpolitie, schippers, havenondernemers en diverse partners. Daarom werkt de zeehavenpolitie nauw samen met het Havenbedrijf Rotterdam, de Douane, FIOD/ECD, Openbaar Ministerie, de Koninklijke Marechaussee, de Roeiers, Inspectie Leefomgeving en Transport, Arbeidsinspectie en vele anderen.

Is er internationaal overleg?

De zeehavenpolitie zit in diverse internationale overlegorganen, waaronder de European Association of Airport and Seaport Police en de International Association of Airport and Seaport Police. Deze organisaties richten zich op de veiligheid van passagiers en ladingen, binnen de (inter)nationale scheepvaart. Verder maakt de Zeehavenpolitie deel uit van Aquapol, een Europees samenwerkingsverband voor politiewerk rondom het water en van Frontex, het Europese agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen. Daarbij stuurt de zeehavenpolitie in crisissituaties een speciaal team naar andere lidstaten om daar in internationaal verband te zorgen voor een goed grenstoezicht.