Direct naar de inhoud

Check de (ver)koper

Voordat u met iemand zaken doet via een handelssite of webshop, kunt u hier controleren of er meldingen over deze (ver)koper zijn gedaan. 

Welke gegevens kunt u controleren?

  • rekeningnummer (gebruik alleen letters en cijfers, bijvoorbeeld NL12BANK0123456789) 
  • E-mailadres (niet van toepassing voor Marktplaats-adressen - lees meer)
  • Telefoonnummer (gebruik alleen cijfers, bijvoorbeeld 0201234567)
  • De url van een webwinkel (bijvoorbeeld www.eenwinkel.nl)

Let op!

Aan deze checkfunctie kunt u geen rechten ontlenen. Mogelijk heeft u gelezen dat er geen meldingen zijn tegen de (ver)koper. Of dat de politie (op dit moment) nog geen vermoedens heeft van een strafbaar feit. Toch kunt u nog steeds risico lopen bij een verdere transactie. Blijf dus altijd alert en gebruik uw gezonde verstand. Wanneer iets te mooi is om waar te zijn, dan is dat meestal ook zo.

Bekijk ook deze tips om veilig te handelen op internet.