Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Dit gebeurt met uw klacht

Als de klacht is ontvangen, dan wordt de ontvankelijkheid van de klacht bepaald. Is de klacht onvolledig, in een vreemde taal of beledigend dan wordt aanvulling of herformulering gevraagd.
Is de klacht ontvankelijk, dan wordt door een intakegesprek en het eventueel schriftelijk opvragen van extra informatie en/of verduidelijking de klachtelementen en uw doel concreet gemaakt. Dit om te onderzoeken of de klacht naar tevredenheid van u op te lossen is. Uw klacht geeft ons stof tot nadenken en daarom waarderen we het dat u de klacht hebt ingediend. In de bijlage vindt u een schets over het klachtenproces.