Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Dit gebeurt met uw klacht

U wordt zo snel mogelijk gebeld door een klachtbehandelaar die daarvoor speciaal door de politie is aangesteld. U krijgt de gelegenheid om uw klacht toe te lichten: 

  • Waar bent u ontevreden over?
  • Wat is het doel van uw klacht?

In dit persoonlijke contact kijkt u of u wellicht al samen tot een oplossing kunt komen. U hoort ook meteen wat de vervolgstappen zijn in de procedure. Stelt u wellicht een bemiddelingsgesprek op prijs tussen u en de medewerker tegen wie u een klacht hebt ingediend?

Bemiddelingsgesprek

De klachtbehandelaar brengt de beklaagde politiemedewerker op de hoogte van uw klacht. Hij of zij krijgt, net als u, de kans om zijn of haar kant van het verhaal toe te lichten. Vervolgens kijkt de klachtbehandelaar of u er samen uitkomt tijdens een goed gesprek. U krijgt hiervoor dan een uitnodiging van de klachtbehandelaar.

Van klachten kan de politie leren. Uw klacht geeft ons stof tot nadenken over de manier waarop wij als politie met burgers omgaan. In de bijlage vindt u een schets over het proces van een klacht indienen.