Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Framed

Framed is een mobiele game die je klassikaal speelt. In deze meeslepende game verandert het normale schoolleven van tieners in een spannend verhaal over cybercrime waarin de jongere zelf de hoofdrol speelt. Elke beslissing verandert de verhaallijn en uitkomst van de game. In totaal zijn er drie mogelijke eindes en in het ergste scenario wordt de leerling in de game op het schoolplein gearresteerd door de politie. Na het spelen van Framed vindt een klassikaal gesprek plaats over wat online de norm is, wat ethisch juist is, waar de grens ligt van strafbaar gedrag en wat hiervan de consequenties kunnen zijn. Dit nagesprek zorgt ervoor dat ervaringen gedeeld worden en kennis aanblijft.

Voor wie is Framed bedoeld?

Framed is geschikt voor jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar. De game sluit aan bij vakken zoals maatschappijleer, burgerschap, informatica, techniek en Nederlands. Daarnaast is het een ideale game voor tijdens een mentorles. Na het spelen van Framed zijn jongeren digitaal weerbaarder en bewuster in hun burgerschap.

Waar vind je Framed en de ondersteunende lesmaterialen?

Wat goed dat je aan de slag gaat met Framed! De mobiele game is via deze link te bereiken. Let op, de URL werkt alleen op een mobiele telefoon. De leerlingen moeten de URL dus zelf in de browser van hun telefoon intikken. Het opstarten van de mobiele game kan 1-3 minuten duren, afhankelijk van de internetsnelheid.

Hieronder vind je de lesbrief over de game. Daarin staat alle benodigde informatie om je goed voor te bereiden. In de lesbrief staat ook de URL voor toegang tot de mobiele game. Verder vind je hieronder de PowerPoint-presentatie die je in de klas kunt geven. In de presentatie staat ook de URL naar de mobiele game. Heb je moeite met het opstarten van de game? Raadpleeg dan de uitgebreide instructie.

Belangrijk om te weten over Framed

Het mooiste is als de leerlingen van tevoren niet weten dat Framed een game is van de politie en ook niet dat het over cybercrime gaat. Hoe minder details leerlingen van tevoren krijgen, hoe groter de impact en de bewustwording is. Heb je vragen over Framed? Stuur een mail naar play-framed@politie.nl.

Framed is een initiatief van de politie en het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het lesprogramma is ontwikkeld en getest in samenwerking met diverse partners uit het onderwijsveld en enkele scholen.