Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Gegevens die de politie nodig heeft als u aangifte doet van internetoplichting

In het aangifteformulier (onderaan deze pagina) staat duidelijk vermeld welke gegevens u waar moet invullen. Het is belangrijk dat u zoveel mogelijk gegevens opneemt van de partij tegen wie u aangifte doet. Denk aan, advertentienummer, e-mailadres, transactiebedrag, bankgegevens, mogelijke telefoongegevens en de manier van betaling.

Aangifte van oplichting via Facebook of Instagram?

Vermeld dan de gebruikersnaam (username) van de andere partij. Dit doet u als volgt: ga op internet naar de profielpagina van de wederpartij en kopieer het webadres (URL) in de browser, en vul dit in op het aangifteformulier bij ‘Accountnaam wederpartij’. Let op: vul het volledige webadres in (bijvoorbeeld: https://www.facebook.com/VoornaamAchternaam).

Alle gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Niet-privacygevoelige gegevens worden in sommige gevallen doorgegeven aan handelssites en banken. Zo kunnen zij zowel preventieve als repressieve maatregelen nemen tegen de betrokken (ver)koper / rekeninghouder.

Welke documenten heeft de politie nodig voor een opsporingsonderzoek naar internetoplichting?

Naast uw ondertekende aangifte heeft de politie de volgende documenten nodig:

  • een kopie van een identiteitsbewijs
  • een kopie van het rekeningoverzicht waarop te zien is dat u de andere partij hebt betaald
  • de eventuele berichtenwisseling tussen u en de (ver)koper, via bijvoorbeeld e-mail, Messenger of Whatsapp
  • eventuele screenshots van de toenmalige advertentie of de aanbieding in de webwinkel

Als de politie deze gegevens van u nodig heeft, krijgt u hiervan bericht.