Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Handelt de politie bij demonstraties en protesten overal op dezelfde manier?

Voorop gesteld is de politie altijd neutraal in haar optreden. Dat er toch per situatie of per gemeente anders wordt opgetreden hangt af van de lokaal gemaakte afspraken. Ook hoe een situatie zich ontwikkelt en welke professionele inschatting de collega’s ter plekke maken speelt een belangrijke rol. Hoewel demonsteren een groot goed is in ons land, moeten de afspraken tussen gezag en organisatie worden nageleefd. Afspraken niet nakomen of overtreden heeft consequenties. De politie handhaaft immers de wet- en regelgeving. Handhaven gebeurt op verschillende manieren. Het kan direct of achteraf. Zo probeert de politie de situatie altijd eerst te de-escaleren door een stevig gesprek. Direct overgaan tot bekeuren of zelfs aanhouden kan ook. Als er sprake is van zeer gevaarlijke situaties en strafbare feiten, dan worden de verdachten opgespoord en vindt vervolging plaats. De veiligheid van een ieder staat hierbij altijd voorop. Bij elk politie handelen wordt voortdurend de afweging gemaakt tussen het beoogde doel en de eventuele effecten die dit optreden teweegbrengt.

Iedere dag wordt vanuit de driehoek, bestaande uit de burgemeester, officier van justitie en politiechef, bekeken hoe en wanneer de blokkade wordt beëindigd. De wijze waarop dit gebeurt, kan elke dag anders zijn. Dat hangt af van de omstandigheden en prioriteiten op die dag.