Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

In hoeverre mag de politie geweld gebruiken als aangehouden actievoerders op de A12 Utrechtsebaan niet meewerken aan hun verwijdering?

De politie heeft de opdracht van de burgemeester om de A12/Utrechtsebaan vrij te maken. Een deel van de actievoerders luistert niet naar de aanwijzingen van de politie.  Zij werken niet mee aan hun aanhouding die hierop volgt. Wanneer er geen andere mogelijkheid is om de weg vrij te maken gebruikt de politie lichte dwang. Dit wordt professioneel en verantwoord toegepast en indien nodig achteraf getoetst.

In het algemeen treden wij op wanneer strafbare feiten worden gepleegd, gemaakte afspraken niet worden nagekomen of de veiligheid van demonstranten of omstanders in het gedrang komt. Hoe de politie dan optreedt, bepaalt het lokaal gezag: burgemeester, officier van justitie en politiechef. Dit verschilt sterk per situatie.