Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Kan ik aangifte doen van een misdrijf in het buitenland?

Bent u slachtoffer van een misdrijf in een land buiten de Europese Unie (EU)? Dan doet u aangifte bij de politie in dat land.

Bent u slachtoffer van een misdrijf binnen de EU en u kon geen aangifte doen? Bijvoorbeeld omdat u al onderweg was of omdat het om een ernstig misdrijf gaat volgens Nederlandse maatstaven* of spreekrechtwaardige delicten**? Dan mag u ook in Nederland aangifte doen. Via 0900 - 8844 (belkosten) kunt u een afspraak maken om aangifte te doen op het politiebureau.

*Onder 'ernstige delicten volgens Nederlandse maatstaven' verstaan we delicten die het veiligheidsgevoel van burgers het sterkst be├»nvloeden: woninginbraken, overvallen, straatroven en geweldsmisdrijven.
** Onder spreekrechtwaardige delicten verstaan we delicten die beschreven staan in artikel 51e Sv.

Bel met de politie

0900-8844