Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Mogelijk slachtoffer van online identiteitsfraude? Dit kunt u doen

  • Meld het bij uw bank of creditcardmaatschappij wanneer u vermoedt dat u slachtoffer bent van identiteitsfraude. U kunt ook uit voorzorg uw bankpasjes en creditcards blokkeren en nagaan of er al ongebruikelijke transacties hebben plaatsgevonden.
  • Maak kopieën van uw correspondentie. Bewaar altijd goed de correspondentie tussen uzelf en het bedrijf of instelling waarmee u problemen hebt. Dit kunt u later als bewijsstuk indienen.
  • Meld uw slachtofferschap bij het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude.
  • Informeer incassobureaus of deurwaarders dat u aangifte deed van identiteitsfraude of een melding bij het CMI hebt ingediend. Geef deze bureaus een kopie van uw aangifte en informeer hen waar eventueel bewijs mogelijk te verkrijgen is.
  • Neem contact op met Slachtofferhulp Nederland als u veel last hebt van het slachtoffer zijn of wanneer u zich niet serieus genomen voelt door de instanties. Schaamt u zich niet, iedereen kan slachtoffer worden van identiteitsfraude.
  • Is uw paspoort of rijbewijs gestolen? Meld dit direct bij uw gemeente!
  • Doe aangifte van identiteitsfraude bij de politie.