Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Niet tevreden over de uitkomst van de behandeling van uw klacht?

Bent u niet tevreden over de uitkomst, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de onafhankelijke klachtencommissie die onderzoek instelt naar de klacht. Op basis hiervan stellen zij een advies op, dat de politiechef in veel gevallen opvolgt. De politiechef stuurt - indien nodig - uw klacht ook door naar de burgemeester en de hoofdofficier van justitie. Zij dienen de politiechef in enkele gevallen van advies. Deze neemt die adviezen mee in zijn afweging.

Mocht u nog niet tevreden zijn met de beslissing van de politiechef, dan kunt u nog terecht bij de Nationale Ombudsman. Het klachtenformulier van de Ombudsman staat op nationaleombudsman.nl. U kunt ook een brief schrijven naar: de Nationale Ombudsman, Postbus 93122, 2509 AC Den Haag.