Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Over dezelfde zaak als uw claim ook een klacht ingediend?

Naast een claim voor de door u geleden schade, kunt u ook een klacht indienen over de manier waarop u door de politie bent behandeld. Voor de behandeling van een klacht geldt een andere procedure dan voor de behandeling van schadeclaims. Als uw klacht gegrond wordt verklaard, betekent dat niet automatisch dat uw schade wordt vergoed. Belangrijk om te weten is, dat als u over dezelfde zaak een klacht en een schadeclaim indient, wij de schadeclaim pas in behandeling nemen als de klachtenprocedure is afgerond.