Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Zo dient u een klacht in over de politie

U kunt uw klacht via een online klachtenformulier indienen bij de politiechef van de eenheid waarover u een klacht heeft. U kunt een klacht ook mondeling of per brief indienen. Omdat de klacht eerst doorgezet wordt naar de desbetreffende eenheid en daar de klachtenco√∂rdinator de klacht inventariseert, vragen we uw begrip voor een reactietijd van meerdere dagen.

 • Schriftelijk
  - via het online klachtenformulier;
  - Via een brief, met de juiste adresgegevens, aan de politiechef van de eenheid.
 • Mondeling
  Mocht u vanwege fysieke of andere persoonlijke beperkingen niet in staat zijn uw klacht schriftelijk in te dienen, dan kunt u een afspraak maken met het politiebureau bij u in de buurt. U kunt hierover contact opnemen met het servicecentrum van de politie via 0900-8844. Daar helpen ze u verder.

Om uw klacht goed te kunnen behandelen, moet u deze voorzien van:

 • naam en adres
 • telefoonnummer en eventueel e-mailadres
 • de datum waarop u de klacht indient
 • duidelijke omschrijving van het gedrag waartegen uw klacht is gericht
 • de plaats waar het voorval plaatsvond.

Stuurt u een brief, dan moet u deze ook ondertekenen.