Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Welke klachten neemt de politie in behandeling?

U kunt een klacht indienen als u ontevreden bent  over een gedraging van een politiemedewerker tegen u. Klachten over wettelijke regels, beleid of bekeuringen worden niet behandeld.

Bezwaar maken tegen een bekeuring

Op de website van het Centrale Verwerking Openbaar Ministerie leest u hoe u in beroep kunt gaan tegen een verkeersboete. Voor het maken van bezwaar tegen een boete of bekeuring kunt u ook terecht op de website van het Centraal Justitieel Incasso Bureau.