Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Welke klachten neemt de politie in behandeling?

U kunt alleen een klacht indienen als:

  • uw klacht gericht is tegen het optreden of de gedraging van een specifiek persoon;
  • het voorval minder dan 1 jaar geleden is gebeurd.

Een klacht bij de politie kan dus niet gaan over wettelijke regels en beleid. Ook kunt u geen klacht bij de politie indienen over een boete of een bekeuring die u onterecht vindt.

Bezwaar maken tegen een bekeuring

Op de website van het Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM) leest u hoe u in beroep kunt gaan tegen een verkeersboete. Voor het maken van bezwaar tegen een boete of bekeuring kunt u ook terecht op de website van het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB).