Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Waarom worden mensen met een (fysieke) beperking tegen hun wil weggehaald?

Voordat de politie tot aanhouden overgaat, krijgen zogenoemde kwetsbare groepen standaard de mogelijkheid te vertrekken van de plek die door de burgemeester verboden is en naar de toegewezen demonstratielocatie te gaan. Onder deze groepen vallen onder andere minderjarigen en mensen met een (fysieke) beperking. Wanneer er geen gebruik wordt gemaakt van deze mogelijkheid en er geen gehoor is gegeven aan de herhaaldelijke oproep om weg te gaan, volgen aanvullende maatregelen zoals de inzet van een waterwerper en aanhoudingen. In het geval van mensen met een zichtbare beperking achten wij het vanwege hun eigen veiligheid nodig hen als eerste van het wegdek te verplaatsen.