Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Waarom wordt de identiteit van de aangehouden actievoerders bij de blokkades nu nog niet geregistreerd?

Nadat actievoerders zijn gewaarschuwd en gevorderd om de geblokkeerde A12 te verlaten en actievoerders dat niet doen, begaan ze een strafbaar feit en worden ze aangehouden voor de Wet openbare manifestaties (WOM).

Na de soortgelijke demonstratie van XR in mei besloot het Openbaar Ministerie om aangehouden activisten niet te zullen vervolgen. Reden hiervoor is dat rechters in eerdere zaken waarin verdachten enkel voor overtreding van de Wom voorkwamen, extra strafoplegging niet meer nodig vonden; aanhouding en wegvoering van de actielocatie was straf genoeg. Om die reden zag het OM geen reden om dat in deze zaken opnieuw te proberen.

Hiermee rekening houdend is in nauwe samenspraak in de lokale driehoek, bestaande uit burgemeester, hoofdofficier en politiechef, daarom tot nu toe gekozen voor een zo efficiënt mogelijke afhandeling van de arrestanten. Het registreren van gegevens wordt niet meer gedaan omdat dit extra papierwerk zou zijn voor de politie, terwijl het geen doel meer dient. Er volgt geen strafzaak.