Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Wanneer zet de politie het stroomstootwapen in?

Het stroomstootwapen is een geweldsmiddel dat politiemensen bij direct dreigende gevaarsituaties kunnen inzetten. Inzet van het stroomstootwapen is bedoeld om gebruik van zwaardere geweldsmiddelen of zwaar fysiek geweld, met soms blijvende schade, te voorkomen. Als de situatie daarom vraagt, mag de politie geweld gebruiken. Het geweld moet dus noodzakelijk zijn, effectief, maar ook in verhouding. Wanneer de politie geweld mag gebruiken staat beschreven in de ambtsinstructie/geweldsinstructie.

Het stroomstootwapen mag niet langer dan strikt noodzakelijk worden gebruikt. Dit blijft een overweging die de bedienaar van het stroomstootwapen in elke afzonderlijke praktijksituatie moet maken. Over het algemeen is het toedienen van een stroomstoot van vijf seconden voldoende. Dit wordt de ‘window of opportunity’ genoemd; het geeft politiemensen de mogelijkheid de verdachte te benaderen en onder controle te krijgen.

Infographic geweldsmiddelen