Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Wat zijn mijn rechten bij aangifte doen?

Bent u slachtoffer van een misdrijf? Of bent u nabestaande van een slachtoffer? Dan heeft u recht op:

  • informatie
  • hulp
  • bescherming
  • een tolk
  • een advocaat

Deze rechten gelden ook als u niet in Nederland woont of als u geen verblijfsstatus in Nederland heeft. Meer informatie over uw rechten vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Recht op hulp

U kunt voor gratis hulp, advies en informatie terecht bij bijvoorbeeld Slachtofferhulp Nederland. Ook als u geen aangifte doet. Slachtofferhulp Nederland kan u helpen op juridisch, praktisch en emotioneel gebied. Kijk voor een overzicht van organisaties die u kunnen helpen op slachtofferwijzer.nl.

Recht op bescherming

U heeft recht op bescherming. Bent u bijvoorbeeld bang voor uw veiligheid of dat u nog een keer slachtoffer wordt? Praat hier dan over met de politie. Samen kijken we wat we voor u kunnen doen om u te beschermen, en ook wat u zelf kunt doen. Besluit u aangifte te doen? Dan kunt u ons bijvoorbeeld vragen om uw adres niet in uw aangifte te zetten.

Recht op een gratis tolk

Begrijpt u de Nederlandse taal niet goed? Vraag de politie dan om een tolk. Dan zorgen wij voor een gratis tolk, bijvoorbeeld als u aangifte doet of bij het verhoor. Wilt u een schriftelijke vertaling van de documenten die gaan over uw aangifte of de rechtszaak? Stuurt u dan een brief naar de officier van justitie of de rechter. Slachtofferhulp Nederland of een advocaat kan u daarbij helpen.

Recht op een advocaat

U hebt recht op hulp van een advocaat als u aangifte doet. Soms is die hulp gratis. Wilt u hulp van iemand anders, bijvoorbeeld een vriend, familielid of een medewerker van Slachtofferhulp Nederland? Vraag de politie dan of dat mag. Als het niet mag, leggen wij uit waarom dat zo is. Slachtofferhulp Nederland kan u helpen bij het vinden van een advocaat.

Recht op informatie

U hebt er recht op te weten hoe u aangifte moet doen en wat er daarna met uw aangifte gebeurt. Heeft u vragen over uw aangifte? Of zijn er spullen van u in beslag genomen? Bel dan de politie op 0900 - 8844 (belkosten).